Setkání se starostkou města

12.12.2012 – Tradiční předvánoční setkání s hranickou starostkou Radkou Ondriášovou se uskutečnilo ve středu 12. prosince v místním Domově seniorů. Jeho obyvatelé se během neformálního dopoledne dozvěděli, co významného přinesl letošní rok i co je čeká v roce nadcházejícím. Prostor byl i dán na dotazy seniorů, kteří měli možnost si popovídat s paní starostkou. Úvod i závěr besedy obstarali trubači z hranické Střední lesnické školy. Jejich vystoupení seniory velice potěšilo, protože zaznělo nejenom lovecké troubení, ale především vánoční koledy, které si s nimi řada posluchačů s chutí zazpívala. .