Vystoupení břišních tanečnic a mažoretek

7.6.2012 – Krásné odpoledne s tanci i pódiovými choreografiemi zažili ve čtvrtek 7. června obyvatelé hranického Domova seniorů. Krásnou podívanou pro ně připravily břišní tanečnice Walidah pod vedením Lucie Jančíkové a mažoretky Poupata pod vedením Jany Sámelové. Senioři se tak mohli seznámit s tanečním i pohybovým uměním, kterému se věnují tyto dvě seskupení působící při hranickém Domě dětí a mládeže. Vystoupení se divákům velice líbilo, o čemž svědčil bouřlivý potlesk, který sklidili všichni účinkující. Walidah i Poupata si proto zaslouží velké poděkování. .