Projektový den - ZŠ Struhlovsko

11.5.2011 – Pozvání seniorů pásmo písniček básniček tanečků.Společná tvořivá činnost - motýlci z folie..