Vyhlášení vítězů CENY KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI

1.11.2016 – V Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR byli dne 1. 11. 2016 vyhlášeni a oceněni vítězové 11. ročníku CENY KVALITY V SOCIÁLNÍ PÉČI. Mezi oceněnými byla naše pracovnice Mgr. Věra Mašláňová (manažer kvality, vedoucí oddělení 4), která se stala laureátem Ceny sympatie. Vyhlašovatelem soutěže je redakce časopisu Ošetřovatelská péče spolupracující s Radou kvality ČR. Cílem soutěže je každoročně podporovat a morálně ocenit jednotlivce a instituce snažící se vytvářet komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele sociální péče s důrazem na profesionalitu a osobní přístup. Cena sympatie je určena pracovníkům sociálních služeb, kteří dokazují svoji oddanost této náročné profesi svojí laskavostí, kreativitou a vtipem. Tím zvyšují prestiž svého povolání. Blahopřejeme a děkujeme za obětavou práci.