Vystoupení Dáši Čočkové

6.12.2016 – Známé vánoční populární písně i koledy zněly v úterý 6. prosince v hranickém Domově seniorů. Jeho obyvatelům je zazpívala Dáša Čočková za klavírního doprovodu Vladimíra Jakuba Knápka