Ze života kůrovce

27.3.2017 – Poučnou a zároveň i humornou scénku s názvem Ze života kůrovce sehráli ve čtvrtek 23. března studenti místní Střední lesnické školy obyvatelům hranického Domova seniorů. Rovněž je seznámili s různými druhy loveckého troubení a ukázali jim učební pomůcky, které používají při výuce ve škole. Senioři si tak mohli prohlédnout lebky různých zvířat nebo jejich kožešiny.