Ocenění pro pana Matyáše

17.10.2018 – Pamětní list u příležitosti poděkování za péči o kulturní dědictví ve Slavičí obdržel ve středu 17. října náš obyvatel, pan Jaromír Matyáš. Ocenění města Hranice panu Matyášovi předal starosta města Jiří Kudláček. Ke gratulantům se rovněž přidal tajemník Městského úřadu Hranice Vladimír Vyplelík a zástupci Domova seniorů Hranice v čele s ředitelkou Simonou Hašovou. Město Hranice tak panu Matyášovi poděkovalo za pořízení deseti dřevěných lavic, které věnoval kapli svatého Josefa ve Slavíči.