Schůze obyvatel

5.6.2014 – Schůze obyvatel s vedením našeho Domova se konala ve čtvrtek 5. června ve velké společenské místnosti. Senioři byli informováni o zdárném dokončení rekonstrukce vnitřních prostor DS a rovněž se dozvěděli o dalších plánovaných akcích. Prostor byl dán i na dotazy jednotlivých posluchačů.