Velikonoční mše

20.4.2022 – Velikonoční mše svatá se konala v našem Domově ve středu 20. dubna. Senioři si během ní připomenuli ukřižování i zmrtvýchvstání Ježíše Krista.