Ocenění dobrovolníků v Národním divadle

16.10.2023 – Dne 16. října 2023 na Nové scéně Národního divadla převzala Cenu Ď osobnost, která v naší příspěvkové organizaci vykonává dobrovolnickou činnost. Paní Renata Knápková, pracující jako vychovatelka a pedagožka ve Střední lesnické škole v Hranicích, každý týden spolu se studenty dochází do našeho zařízení. Studenti seniory doprovází při procházkách, hrají s nimi společenské hry, předčítají jim a zejména jsou s nimi rádi. A tyto sympatie jsou vzájemné. Všichni se na sebe velice těší. Této významné akce se účastnil rovněž pan Zděnek Babáček, který se stal absolutním vítězem Ceny Ď udělené v Olomouckém kraji. Tento vzácný a vždy dobře naladěný muž do našeho Domova přichází v doprovodu dvou labradorek Glorie a Adolíny, aby společně vykonávali bezplatnou canisterapii. Pan Zdeněk dokonce jedné naší kolegyni bezúplatně pomáhá s výcvikem psa pro tuto terapeutickou činnost. Odpoledne, naplněná jejich přítomností, mají v oblibě nejen senioři, ale i zaměstnanci a návštěvníci našeho Domova. Jsme rádi, že obě nominace, které Domov seniorů Hranice zaslal organizátorům této akce, byly naplněny a naši báječní dobrovolníci nejen že obdrželi náležité ocenění, ale byli součástí velkolepé „přehlídky“ upřímného dobra ztělesněného prostřednictvím dalších dobrodinců, dobrovolníků a mecenášů z celé naší vlasti. Naše zařízení jim velmi gratuluje a těší se na další společné okamžiky. Mgr. Simona Hašová, ředitelka Domova seniorů Hranice