Setkání jubilantů s vedením města

6.11.2023 – Naši jubilanti se v pondělí 6. listopadu v doprovodu personálu zúčastnili setkání, které uspořádalo město Hranice v Divadle Stará střelnice pro občany dožívajících se v letošním roce krásných sedmdesáti let. Během besedy s panem starostou Ing. Danielem Vitonským a místostarostou Mgr. Karlem Machylem se všichni zúčastnění seznámili s informacemi o dění v našem městě, probíhajících i chystaných akcích a mohli se zeptat na vše, co je zajímá. Přátelskou atmosféru doplnilo nádherné kulturní vystoupení pana Radka Kňury a paní Dáši Čočkové. Pozvaní oslavenci si odnesli také od vedení města připravené dárkové tašky. Jménem všech našich jubilantů děkujeme za uspořádání této krásné akce. Oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti.