Zjednodušená verze webu pro seniory

Standardní web Úvod
Nastavení velikosti +
Domov seniorů
Domov se zvláštním režimem
Pečovatelská služba
Aktuálně
Nabídka služeb
Pro žadatele
Dokumenty
Kontakty

Domov seniorů Hranice, p.o. je situován v krásné a tiché krajině, v blízkosti přírodních rezervací Kobylanka a Hůrka. Nedaleko se nacházejí významné gotické památky, např. kostel Narození Panny Marie, který je známý pod jménem „Kostelíček“.

Svou činnost zahájil 1. 4. 1985 jako Domov důchodců. 20. 8. 2007 bylo Krajským úřadem Olomouckého kraje tomuto zařízení uděleno základní Rozhodnutí o registraci, na základě kterého je nyní provozován.

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje Domov seniorů Hranice tyto služby: Domov seniorů (§ 49) – kapacita 184 míst, Domov se zvláštním režimem (§ 50) – kapacita 31 míst a Pečovatelskou službu (max. kapacita 200 uživatelů)