Certifikát Vážka

Domov se zvláštním režimem obhájil certifikát Vážka, který mu udělila Česká alzheimerovská společnost poprvé v roce 2016. Certifikace je nyní platná do srpna 2020.

Toto ocenění uděluje Česká alzheimerovská společnost zařízením poskytujícím kvalitní péči osobám trpícím Alzheimerovou nebo další demenci.


Posláním Domova se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit podporu, pomoc a péči osobám trpícím Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence, které z důvodu zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, a ani za pomocí rodiny, přátel a terénních sociálních služeb nezvládají život v domácnosti.

Cíle služby

Hlavním cílem poskytované sociální služby je zajištění důstojného a plnohodnotného prožití života uživatelů služby s důrazem na zachování schopností a dovedností každé osoby, při respektování důstojnosti a lidských práv.

Dalším cílem je:

 • Poskytnout podporu, pomoc a péči uživatelům služby, kteří z důvodu zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a ani za pomoci rodiny, blízkých osob a terénních služeb nezvládají život v domácím prostředí
 • Poskytovat podporu, pomoc a péči našim uživatelům v základních životních potřebách a napomáhat jim v řešení nepříznivé sociální situace
 • Podporovat důstojnost uživatelů služby a podporovat individuální přístup v jejich soběstačnosti a samostatnosti

Cílová skupina

Služba je určena dospělým (od 27 let) a seniorům trpícím těžkou formou demence vyžadující stálý dohled (ztráta orientace v prostoru a čase), osobám s degenerativním onemocněním mozku, převážně s Alzheimerovou chorobou, které jsou v péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti závislé na pomoci jiné fyzické osoby, případně potřebují podporu a komplexní péči s ohledem na svůj zdravotní stav v průběhu celého dne.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Poskytované služby

Rozsah poskytované služby

 • Ubytování (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s bezbariérovými toaletami).
 • Stravování podle zásad racionálního (bez omezení) a dietního stravování (dieta šetřící a diabetická).
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Ošetřovatelská a rehabilitační péče
 • Uplatňování konceptu Bazální stimulace

Zásady poskytování sociální služby:

 • individuální přístup k uživatelům.
 • poskytování bezpečných a odborných služeb.
 • podpora stávající soběstačnosti uživatelů.
 • respekt k přáním a potřebám uživatelů.
 • Úcta k člověku projevená empatickým a tolerantním způsobem.
 • Zachování maximálního soukromí člověka.

Důvody odmítnutí

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav žadatele o službu vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • žadatel o službu není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • je-li naplněna kapacita zařízení
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, naše zařízení vypovědělo v kratší době než 6 měsíců před podáním žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy