Poslání Domova se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je zajistit podporu, pomoc a péči osobám trpícím Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence, které z důvodu zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, a ani za pomocí rodiny, přátel a terénních sociálních služeb nezvládají život v domácnosti.

Cíle služby

Hlavním cílem poskytované sociální služby je zajištění důstojného a plnohodnotného prožití života uživatelů služby s důrazem na zachování schopností a dovedností každé osoby, při respektování důstojnosti a lidských práv.

Dalším cílem je:

 • Poskytnout podporu, pomoc a péči uživatelům služby, kteří z důvodu zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a ani za pomoci rodiny, blízkých osob a terénních služeb nezvládají život v domácím prostředí
 • Poskytovat podporu, pomoc a péči našim uživatelům v základních životních potřebách a napomáhat jim v řešení nepříznivé sociální situace
 • Podporovat důstojnost uživatelů služby a podporovat individuální přístup v jejich soběstačnosti a samostatnosti

Cílová skupina

Služba je určena dospělým (od 27 let) a seniorům trpícím těžkou formou demence vyžadující stálý dohled (ztráta orientace v prostoru a čase), osobám s degenerativním onemocněním mozku, převážně s Alzheimerovou chorobou, které jsou v péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti závislé na pomoci jiné fyzické osoby, případně potřebují podporu a komplexní péči s ohledem na svůj zdravotní stav v průběhu celého dne.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Poskytované služby

Rozsah poskytované služby

 • Ubytování (jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s bezbariérovými toaletami).
 • Stravování podle zásad racionálního (bez omezení) a dietního stravování (dieta šetřící a diabetická).
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Ošetřovatelská a rehabilitační péče
 • Uplatňování konceptu Bazální stimulace

Zásady poskytování sociální služby:

 • individuální přístup k uživatelům.
 • poskytování bezpečných a odborných služeb.
 • podpora stávající soběstačnosti uživatelů.
 • respekt k přáním a potřebám uživatelů.
 • Úcta k člověku projevená empatickým a tolerantním způsobem.
 • Zachování maximálního soukromí člověka.

Důvody odmítnutí

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav žadatele o službu vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • žadatel o službu není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • je-li naplněna kapacita zařízení
 • pokud osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, naše zařízení vypovědělo v kratší době než 6 měsíců před podáním žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Certifikát Vážka

Domov se zvláštním režimem obhájil certifikát Vážka, který mu udělila Česká alzheimerovská společnost poprvé v roce 2016. Certifikace je nyní platná do srpna 2020.

Toto ocenění uděluje Česká alzheimerovská společnost zařízením poskytujícím kvalitní péči osobám trpícím Alzheimerovou nebo další demenci.