Informace o návštěvách v DS Hranice jsou podrobně uvedeny v sekci Aktuálně. Aktuální změna k 15.6.2020

Mimořádné akce

středa 5. 2. 9:30 Zábavné dopoledne se společenskými hrami
úterý 11. 2. 10:00 Pěvecké vystoupení Klubu seniorů Hranice
úterý 18. 2. 14:00 Domovský bál
středa 19. 2. 10:00 Masopustní vystoupení žáků ZŠ Drahotuše
úterý 25. 2. 13:00 Masopust
čtvrtek 7. 5. 14:00 Hudební vystoupení Vladimíra Volka
neděle 10. 5. 16:00 Hudební vystoupení Hudecké muziky
sobota 16. 5. 14:00 Vystoupení sólistů Moravského divadla Olomouc
čtvrtek 21. 5. 14:00 Vystoupení Karla Kekešiho

Pravidelný program

pondělí13:45 filmový klub
úterý14:00 sportovní hry
středa13:45 poslech lidové hudby
čtvrtek13:30 filmový klub
pátek15:30 mše svatá

Každodenní aktivity: vysílání rádia Jitřenka, zájmová a individuální činnost obyvatel, skupinové činnosti, počítačová klubovna pro obyvatele, individuální vycházky do okolí Domova seniorů.


Časopis ECHO


Informace o návštěvách v DS Hranice - změna k 15.6.2020

Vážení blízcí a příbuzní našich klientů,

s radostí oznamujeme, že od pondělí 25.5.2020 budou umožněny návštěvy v DS Hranice. Návštěvy se musí předem objednat a budou je provázet hygienická opatření. V níže uvedeném dokumentu je vše podrobně popsáno.


Poděkování

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vám z celého srdce poděkovali za každodenně projevovanou přízeň našemu Domovu seniorů. V níže uvedeném dokumentu je vše podrobně popsáno.


Oznámení

Vážení rodinní příslušníci,

pro zprostředkování kontaktu s našimi klienty můžete nově využít videohovoru (spojení je možné prostřednictvím Google Duo, Faccebook Messenger, WhatsApp, Viber, Skype).

Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujete v pracovních dnech od 8 do 15,30 hod. úsek odborných doplňkových činností (telefon 737 987 480, 581 650 225, email aktivizace@domovsenioruhranice.cz).

Děkujeme za spolupráci.


Oznámení

Vážení blízcí a příbuzní našich klientů,

chtěli bychom vás požádat, abyste co nejvíce omezili nošení tašek do zařízení, protože jejich obsah může být zdrojem nákazy.

Byli bychom moc rádi, kdybyste svým blízkým posílali na náš email fotky rodiny, vnoučat, pravnoučat, psích mazlíčků a k tomu krátký dopis s povzbudivými slovy, který našim klientům rádi přečteme.

Věřte, že z těchto obrázků, které jim vytiskneme a předáme, mají každý den velikou radost.

Děkujeme za spolupráci.


Oznámení

Vážení blízcí a příbuzní našich klientů,

chtěli bychom vás požádat, pokud chcete svým blízkým předat věci, abyste je vložili do igelitových sáčků a vložili do omyvatelné (bude následně dezinfikována) nebo papírové tašky, kterou ponecháte u dveří.

Zkontaktujte, prosím, personál daného oddělení a po příchodu zaměstnance poodstupte od dveří minimálně 2 metry.

Dodržováním těchto opatření budete pomáhat chránit zdraví svých blízkých a personálu domova.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.


Poděkování

Vážení přátelé,

jsme vám velice vděční za vaši každodenní pomoc a podporu. Mnozí z vás pro nás zhotovují roušky, které jsou pro naši práci velice důležité jak v pobytové, tak v terénní sociální službě.

Věřte, že všechny roušky jsou využité. Budeme je rozdávat také seniorům, o které pečujeme v jejich domácnostech, aby byli co nejvíce chráněni při kontaktu se svým okolím.

Prosíme, zachovejte nám i nadále svou přízeň.

Moc si vaší pomoci vážíme a srdečně za ni děkujeme.


Oznámení

Vážené dámy, vážení pánové,

na základě doporučení Bezpečnostní rady státu, ministra zdravotnictví, OHES v Přerově a po důkladném zvážení možností zabránění přenosu nákazy koronavirem COVID-19, byl v Domově seniorů Hranice s platností od 3. 3. 2020 vydán zákaz návštěv.

S odvoláním na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN ze dne 9.3.2020 může být návštěva umožněna pouze ve výjimečných případech o kterých rozhodne ředitelka zařízení, a to za mimořádných bezpečnostních opatření.

Informace rodinným příslušníkům poskytne ředitelka Mgr. Simona Hašová nebo vedoucí úseku sociální a zdravotní péče Bc. Alena Žídková (kontakt na webových stránkách příspěvkové organizace).

Věci, které svým blízkým přinesete, budou předány prostřednictvím pracovníků jednotlivých oddělení.

Děkujeme za pochopení.


Oznámení

Vážení klienti pečovatelské služby a jejich blízcí,

vzhledem k tomu, že se zvyšuje riziko nákazy koronavirem nejen v České republice, ale i v dalších státech Evropy, je naší povinností se informovat, zda jste vy nebo vaši blízcí, kteří vás navštěvují, nepřišli do styku s osobou pobývající v ohnisku nákazy. Inkubační doba se pohybuje v rozmezí 2 – 14 dnů. Tyto informace sdělte pečovatelkám, které vám poskytují sociální službu, případně můžete zatelefonovat vedoucí pečovatelské služby. Jen ohleduplností a ukázněností můžeme předejít rozšíření nemoci.

Děkujeme za pochopení.


Dotazník spokojenosti

Vážení návštěvníci našeho Domova,

k tomu, aby naše služba mohla poskytována co nejkvalitněji, potřebujeme znát Váš názor. Můžete proto využít možnosti vyjádřit své poznatky, přání i připomínky prostřednictvím Dotazníku spokojenosti, který najdete v záložce Dokumenty. Vyplněný formulář nám můžete zaslat elektronicky na e-mail info@domovsenioruhranice.cz, nebo poštou na adresu našeho Domova, případně jej můžete vložit do schránek určených pro podávání námětů, přání a stížnosti rozmístěných ve všech ubytovacích poschodích Domova a ve vestibulu.

Děkujeme Vám za Vaši spolupráci.


Domov seniorů Hranice získal Značku kvality

Domov seniorů spolu s Domovem se zvláštním režimem byl oceněn Značkou kvality, kterou uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Přidělenými pěti hvězdami tak dosáhl nejvyššího možného hodnocení. Slavnostního předávání ceny se účastnili rovněž zástupci zřizovatele Mgr. Ivo Lesák, místostarosta města Hranice a Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství a sociálních věcí.

V rámci akreditace byla posouzena oblast ubytování, stravování, kultura, partnerství a péče. Cílem Značky kvality je poskytnout seniorům vstupujícím do sociální služby, ale také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v domově očekávat.

Chtěla bych všem zaměstnancům velmi poděkovat za to, že svou náročnou práci vykonávají velmi svědomitě, pečlivě a laskavě s ohledem na individuální potřeby každého člověka.

Dosažený úspěch je nejen potěšující, ale i zavazující. Rádi bychom proto také v dalších dnech naplnili obsah slov A. Reponda: „Stáří nemá být koncem života, ale jeho korunou.“

Simona Hašová


Jedeme v tom společně

V letošním roce jsme se rozhodli zapojit do celostátní soutěže s názvem Jedeme v tom společně. Tento projekt vymysleli a organizují již třetím rokem v Domově seniorů Vrbno pod Pradědem. Cílem akce je motivovat seniory k pohybu, v tomto případě se jedná o jízdu na šlapadle či rotopedu, a také podpořit aktivizaci a společenské vazby klientů mezi sebou. Trasa je dlouhá 1800km, objedeme společně celou Českou i Slovenskou republiku. Startuje se hypoteticky na Pradědu, projíždí se městy Ostrava, Povážská Bystrica, Košice, Nitra, Bratislava, Brno, České Budějovice, Písek, Plzeň, Praha, Hradec Králové, Olomouc, a cíl je opět na Pradědu. Start je stanoven na datum 1.3.2018 v 10.00 hod a délka projektu je do konce dubna. Podrobnosti k celé akci naleznete na stránkách www.jedeme-spolecne.cz. Spolupracujícími subjekty ročníku 2018 jsou Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové, europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, firma Marli – David Valach a Linda Dolečková, město Vrbno pod Pradědem, katedra informatiky UP Olomouc.

Protože je to pro nás a naše klienty první ročník, stanovili jsme si reálný cíl, a ten je, dokončit soutěž. Takže naše heslo zní: „ Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! „


Stálá expozice Prof. PaedDr. Zdeňka Přikryla

V našem domově můžete shlédnout stálou expozici sochaře, kreslíře, výtvarného teoretika, básníka, ilustrátora a kritika Prof. PaedDr. Zdeňka Přikryla.

Ukázku z děl tohoto významného umělce naleznete na oddělní 4, ve 2. patře, pavilonu I.


Den otevřených dveří

Každou první středu v měsíci od 8 hod do 17 hod je u nás Den otevřených dveří, kdy máte možnost přijít si prohlédnout prostory a vybavení našeho Domova seniorů. V tento den je Vám k dispozici sociální pracovnice a také vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče, které Vás provedou Domovem seniorů, poskytnou informace a zodpoví Vaše dotazy.

Den otevřených dveří je určen nejen pro žadatele o umístění do Domova seniorů, ale také pro rodinné příslušníky našich stávajících uživatel. Máte možnost konzultovat své dotazy se sociální pracovnicí a také s vedoucí úseku sociální a zdravotní péče.


Výstava Barvy života

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Barvy života, která bude probíhat od 7. do 29. září 2017 v Galerii M+M.

Na výstavě představí své práce senioři z Hranicka, Kub seniorů Hranice, Prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl, DAS Pavlovice, DD Prostějov, Sociální služby Lipník, DpS Radkova Lhota, Harmonia a Humanus Hlohovec (SR).

Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 7. zaří 2017 v 15 hodin.


Žádost o spolupráci

V prostorách domova připravujeme pro naše obyvatele vzpomínkovou místnost, která bude zachycovat život před několika desetiletími.

Pokud nám můžete darovat nějaký dobový nábytek nebo doplněk, prosíme, pošlete svou nabídku spolu s fotografií na adresu info@domovsenioruhranice.cz. Děkujeme za pomoc


Co se u nás dělo

Vystoupení Karla Kekešiho

Příjemné hudební odpoledne jsme zažili ve čtvrtek 21. května, kdy nám Karel Kekeši zazpíval a zahrál na harmoniku na jižní zahradě. Nechyběly známé hity českých zpěváků i oblíbené lidovky. Vystoupení se všem moc líbilo.

21.5.2020

Laskavý dopis

Náš Domov se přihlásil do projektu Laskavý dopis. V rámci něho lidé z celé republiky zasílají dopisy, ve kterých seniorům sdělují, jak prožívají karanténu. Cílem projektu je rozptýlit seniory, obohatit je a povzbudit. Zaslané dopisy seniory moc potěšily.

18.5.2020

Vystoupení sólistů Moravského divadla Olomouc

Árie, duety, písně od světoznámých autorů Dvořáka, Verdiho, Lehára a dalších jsme si vyslechli v sobotu 16. května. Bez nároku na honorář nám je na jižní zahradě přednesli sólisté Moravského divadla Olomouc. Poděkování patří také realizačnímu týmu techniků. Na tento jedinečný, přenádherný zážitek ...

16.5.2020

Dárek ke Dni matek

Nečekaný dárek ke Dni matek dostaly v neděli 10. května seniorky z našeho Domova. Pozdravit je přijela senátorka Jitka Seitlová, se kterou dorazila Hudecká muzika. Ta všem přítomným zahrála a zpříjemnila jim nedělní odpoledne. Vystoupení se konalo na jižní zahradě rovněž za přísných bezpečnostních ...

10.5.2020

Vystoupení Vladimíra Volka

Hudební vystoupení Vladimíra Volka jsme si užili ve čtvrtek 7. května. Poslechli jsme si známé lidovky i hity českých zpěváků. Koncert se konal na domovské jižní zahradě za přísných bezpečnostních opatření. Všichni senioři měli ochranné roušky, seděli v řádných rozestupech a samotný vystupující ...

7.5.2020

Jarní výsadba

Jarní výsadba začíná. Postupně společně sadíme květiny, bylinky, jahody a další rostlinky, které senioři mají rádi.

23.4.2020

Šikovné ruce

Šikovné ruce našich seniorů nezahálí a tak se můžete i vy přesvědčit, jaká krásná dílka zde spatřují světlo světa.

15.4.2020

Kraslicovník

Oslavu letošních velikonočních svátků jsme si kvůli epidemii spojené s nákazou novým koronavirem nemohli užít jako v uplynulých letech. To nám ale nezabránilo v tom, abychom si náš Domov svátečně nevyzdobili. Nejvíce naše uživatele potěšil kraslicovník, který zkrášlil venkovní prostor u hlavního ...

9.4.2020

Vodění medvěda

Masopustní veselí jsme si užili v úterý 25. února, kdy se v našem Domově konalo tradiční vodění medvěda. Pestrobarevný průvod masek navštívil seniory na pokojích. K tomu vyhrávala muzika a k ochutnání nechyběly ani čerstvě usmažené koblížky. A všichni odvážlivci si s medvědem dokonce zatančili.

25.2.2020

Masopustní vystoupení

Masopustní vystoupení dětí ze Základní školy Drahotuše nás potěšilo ve středu 19. února. Děti oděné v pestrobarevných kostýmech nám zatančily a připomněly masopustní zvyky.

19.2.2020

Domovský bál

Nefalšované plesové veselí jsme v úterý 18. února zažili na Domovském bálu. Ve svátečně vyzdobené velké jídelně nám k tanci a poslechu vyhrával Vladimír Volek. Příjemným zpestřením programu bylo i vystoupení břišních tanečnic pod vedením Zuzany Zizi Velické či nečekaná návštěva zpěvaček Marty ...

18.2.2020

Vystoupení Klubu seniorů

Pěvecké vystoupení členek hranického Klubu seniorů nás příjemně naladilo v úterý 11. února. Společně jsme si zazpívali známé lidové písničky a strávili tak pohodové dopoledne.

11.2.2020

Návštěva výstavy

Na výstavu Vánoce za totáče jsme zavítali ve čtvrtek 6. února na hranickou Starou radnici. Poutavá expozice nám připomněla, jak se slavili nejvýznamnější svátky v roce v časech našeho dětství.

6.2.2020


Napsali o nás

Den otevřených dveří v DS Hranice

Bohatý doprovodný program zpestřil Den otevřených dveří, který pořádal v úterý 8. října od 10 hodin hranický Domov seniorů v rámci Týdne sociálních služeb.

22.10.2019    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů láká na prohlídku

Zajímavý program připravují na Den otevřených dveří v hranickém Domově seniorů.

7.10.2019    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů letos prošel rekonstrukcí za téměř pět milionů korun

Hranice – Po úpravách vnějšího vstupního prostoru, které proběhly v první polovině roku, nyní došlo k modernizaci vytápění a také k instalaci protipožárního systému. Náklady na všechny tyto opravy se vyšplhaly na 4,6 milionu korun.

15.11.2016    Zdroj: Hranický deník

V domově seniorů oslavili velké životní jubileum, Marie Kalužová má sto let

Hranice – Dožít se sta let se mnoha lidem nepoštěstí. Paní Marii Kalužové z hranického Domova seniorů ano. Popřát k významnému jubileu jí přišla rodina, zaměstnanci domova i starosta.

23.3.2016    Zdroj: Hranický deník

Vánoční strom se rozsvítí u Domova seniorů

Hranice – Tradiční rozsvěcení vánočního stromu proběhne v úterý 1. prosince v 16 hodin u hranického Domova seniorů. Slavnostní událost doprovodí pěvecké vystoupení členek sboru Cantabile. Chybět nebude ani lahodný vánoční punč.

30.11.2015    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů: Jezdíme na kole všichni, proč se nezapojit do soutěže

Hranice – Akce „Do práce na kole" už vypukla. Pozadu nezůstaly ani dva kolektivy z Hranic, každý po pěti lidech. Jako úplně první se do soutěže zapojil Domov seniorů a po něm následoval Městský úřad ve spolupráci s Městskou policií Hranice.

16.5.2015    Zdroj: Hranický deník

Hranický Domov seniorů už dávno není smutným místem, říká jeho ředitelka

Hranice – Domov seniorů Hranice slavil v pátek 27. března třicet let od svého založení. Nejen o tom, jak vypadaly oslavy si Přerovský a hranický deník povídal s ředitelkou Simonou Hašovou, která je ve funkci rok a půl.

1.4.2015    Zdroj: Hranický deník

VIDEO: Hraničtí senioři si zazpívali lidovky s dívčím sborem

Hranice – Usměvavé tváře i zaujetí bylo možné vidět v neděli v Domově seniorů v Hranicích. Oderský sbor Datio nejprve zazpíval na dvou po sobě jdoucích mších v kostele, poté potěšil Domov seniorů, kde předvedl své hudební umění ve dvě hodiny v neděli 15. února.

16.2.2015    Zdroj: Hranický deník

Správná trefa. Na turnaj v šipkách přijely do Hranic týmy z celého kraje

Hranice – Osmnáct hráčů, široká fanouškovská základna hranických reprezentantů a celkem šest zúčastněných seniorských domovů z Olomouckého kraje.

9.12.2014    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů plánuje další práce. Opraví vchod do budovy

Hranice – Doslova jen pár měsíců se klienti Domova seniorů v Hranicích těší z několika zbrusu nových prostorů a opravených zařízení. Už nyní ale vedení této hranické příspěvkové organizace uvažuje nad modernizací dalších částí budovy, ze které budou mít největší užitek opět samotní klienti.

8.11.2014    Zdroj: Hranický deník