Mimořádné akce

úterý 28. 6. 14:00 Šipky
pátek 8. 7. 9:30 Koncert Karla Kekešiho
pondělí 11. 7. 9:30 Mše svatá
úterý 12. 7. 9:30 Jóga pro seniory
úterý 12. 7. 14:00 Šipky
středa 20. 7. 9:30 AZ - kvíz
pátek 22. 7. 9:30 Filmový klub
pondělí 25. 7. 9:30 Mše svatá
úterý 26. 7. 9:30 Koncert Vladimíra Volka

Pravidelný program

pondělí13:45 filmový klub
úterý14:00 sportovní hry
středa13:45 poslech lidové hudby
čtvrtek13:30 filmový klub
pátek15:30 mše svatá

Každodenní aktivity: vysílání televize Jitřenka, zájmová a individuální činnost obyvatel, skupinové činnosti, počítačová klubovna pro obyvatele, individuální vycházky do okolí Domova seniorů.


Časopis ECHO


Protiepidemická opatření

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěli bychom Vám oznámit, že od 25. července 2022 je vyžadována při každé Vaší návštěvě uvnitř DS Hranice ochrana dýchacích cest pomocí respirátoru třídy FFP2. Důležité je správné nasazení ochrany dýchacích cest se zakrytím dutiny ústní a okolí, včetně nosu.

Také prosím dbejte na důkladné mytí rukou a hygienickou dezinfekci rukou pomocí automatických dávkovačů umístěných u všech pokojů na chodbách.

V případě nutnosti, kdy u sebe nemáte respirátor, požádejte prosím personál o jeho vydání. Několik následujících dnů, Vám budeme takto vycházet vstříct.

Toto upozornění je vydáno na základě doporučení KHS Olomouc, ze dne 21. 7. 2022.

Děkujeme Vám za spolupráci, která snad pomůže ponechat DS Hranice otevřený pro návštěvy.


Den otevřených dveří

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěli bychom Vás informovat, že od května opět pořádáme v našem zařízení Dny otevřených dveří, a to každou první středu v měsíci. V době od 10 do 17 hod. se vám budou věnovat pracovníci sociálního a zdravotního úseku, aby zodpověděli vaše dotazy a případně vás provedli společnými prostorami domova.

Svou návštěvu si můžete dopředu objednat v kanceláři sociálních pracovníků – tel. 581 650 207, 581 650 239. Dny otevřených dveří jsou určeny nejen zájemcům o sociální službu, ale také blízkým našich uživatelů služby.

Těšíme se na setkání.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 14.3.2022

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěli bychom Vám oznámit, že Domov seniorů je otevřen návštěvám bez kontrol beinfekčnosti.

Dne 11. března 2022 bylo vydáno mimořádné opatření MZDR 8939/2022-1/MIN/KAN, které ruší dříve vydaná mimořádná opatření. Konkrétně i opatření MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN které upravovalo režim návštěv.

Ke vstupu do DS používejte hlavní vchod.

Doporučená doba návštěv je od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin. Respektujte prosím uvedené doporučení.

Stále zůstává v platnosti pravidlo nasazeného respirátoru po celou dobu pobytu návštěvníka v DS Hranice!

Děkujeme za pochopení.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 13.1.2022

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěli bychom Vám oznámit, že byl aktualizován formulář čestného prohlášení návštěvníka DS Hranice.

Formulář slučuje všechny akceptovatelné formy prokázání bezinfekčnosti.

Formulář můžete vyplnit rovnou v počítači a přinést ho s sebou při návštěvě DS. Obsahuje editovatelné textové pole.

Děkujeme za pochopení.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení v době vánoc

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěli bychom Vás informovat, že v době vánočních svátků můžete domov navštívit v obvyklých časech, a to od 13 do 16 hod. za dodržení všech platných opatření.

Na Štědrý den bude domov pro návštěvy otevřený od 9,30 hod. do 14 hod. Dne 1. 1. 2022 bude domov uzavřen. Od 2. 1. 2022 můžete do našeho zařízení opět zavítat.

Přejeme všem krásné Vánoce, hodně zdraví, radosti a pohody v nastávajícím roce.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 14.12.2021

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěli bychom Vám oznámit, že od 14. 12. 2021 budou v domově umožněny návštěvy. Návštěva nemůže probíhat v buňkách a pokojích, kde je lékařem nařízená karanténa.

Zároveň Vás žádáme, abyste důsledně dodržovali platná pravidla. Pokud nebudete mít během návštěvy řádně nasazený respirátor (musí být zakrytá ústa i nos), budete muset návštěvu okamžitě ukončit.

Děkujeme za pochopení.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 2.12.2021

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěli bychom vám oznámit, že z důvodu zhoršení epidemické situace v zařízení a po dohodě s KHS s platností od 2. 12. 2021 platí v celém zařízení zákaz návštěv.

Se svými blízkými se můžete spojit nejen telefonicky, ale také prostřednictvím videohovoru.

Děkujeme za pochopení.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 22.11.2021

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěli bychom Vám oznámit, že z důvodu zhoršené epidemiologické situace v našem zařízení a po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, jsou v pavilonu 1 (oddělení 1 a 4) s platností od 19. 11. 2021 zakázány návštěvy.

Na pavilonu 2 (oddělení 2 a DZR) jsou návštěvy nadále povoleny a řídí se aktuálními informacemi.

Se svými blízkými se můžete spojit nejen telefonicky, ale také prostřednictvím videohovoru.

Děkujeme za pochopení.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 1.11.2021

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěli bychom Vás upozornit, že se od 1. 11. mění podmínky pro vstup návštěv do našeho pobytového zařízení. Platnost předkládaných RT- PCR se zkracuje na 72 hodin a antigenních testů na 24 hodin.

Více informací naleznete v příloze.

Děkujeme za pochopení.


Nabídka pečovatelské služby

Pečovatelská služba DS Hranice nabízí volnou kapacitu těchto úkonů: Pomoc s nákupem, donáška léků, běžný úklid domácnosti, pomoc při koupání.

Potřebujete-li tuto pomoc, kontaktujte v pracovní dny od 6 do 14.30 hod. Bc. Jaroslavu Míkovou na telefonu 605 468 096, mail: pecovatelskasluzba@domovsenioruhranice.cz


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 1.10.2021

Vážené dámy, vážení pánové,

chtěli bychom Vám oznámit, že s platností od 1. 10. 2021 probíhají návštěvy celý týden, tedy od pondělí do neděle, a to od 13 do 16 hod. za podmínek, které jsou uvedeny příloze.

Pobyt uživatelů mimo zařízení si musíte i nadále domlouvat s personálem daného oddělení.

Podrobnosti naleznete v příloze. Děkujeme, že respektujete stanovená pravidla.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 9.7.2021

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte nám, abychom Vás upozornili na legislativní změny, které musíte dodržet při návštěvách našeho pobytového zařízení. S platností od 9. července 2021 již nebude dostačovat předložení potvrzení o aplikaci 1. očkovací dávky, od které uplynula lhůta minimálně 22 dnů, ale bude nutné doložit národní certifikát o ukončeném očkování, od kterého uplynula lhůta nejméně 14 dní.

Dovolujeme si Vás zdvořile požádat, abyste dodržovali stejná preventivní opatření i během doprovodu klientů při vycházkách. Našim společným zájmem je ochránit zdraví seniorů i personálu, proto nevystavujte seniory zbytečnému riziku.

Podrobnosti naleznete v příloze. Děkujeme za spolupráci a přejeme hezké letní dny.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 8.6.2021

Vážení blízcí našich uživatelů,

chtěli bychom Vás informovat o nových pravidlech týkajících se návštěv v našem zařízení.

S účinností od 8. června 2021 je platné mimořádné opatření ze dne 7. června 2021, č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN. V přiloženém dokumentu se můžete podrobně seznámit s aktuálními informacemi.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 24.5.2021

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s novými pravidly vztahujícími se k návštěvám v našem zařízení. S účinností od 24. 5. 2021 se prodlužuje doba platnosti ochranné lhůty po prodělaném onemocnění COVID-19 na 180 dní.

Nově lze umožni návštěvu osobám, kterým byla před více než 22 dny aplikována 1. dávka očkovací látky (ale ne před více než 90 dny, pokud nebyla aplikována 2. dávka) nebo od aplikace 1. látky očkovací dávky uplynulo 22 dní, ale ne před více než 9 měsíci, pokud byla aplikována druhá dávka.

V případě očkování podle jednodávkového schématu musí od očkování uplynout minimálně 14 dní. Vždy je nutné předložit průkaz o očkování vystavený u praktického lékaře nebo ve vakcinačním centru. Podrobná pravidla najdete v příloze.


Aktuální informace k 12.5.2021

Vážené dámy a vážení pánové,

chtěli bychom Vám oznámit, že s účinností od 12. 5. 2021 zrušilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021 č.j. MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN, které upravovalo vycházky uživatelů pobytové služby.

Od tohoto data již nemusí být uživatelé, kteří nejsou očkovaní proti nemoci COVID-19, po svém návratu do našeho zařízení umístěni do oddělených prostorů, aby se zamezilo případnému šíření nákazy.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 20.3.2021

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s aktuálními informacemi ohledně návštěv v našem Domově seniorů. V níže uvedeném dokumentu je vše podrobně popsáno. Dokumenty lze vyplnit přímo v počítači, vytisknout a přinést s sebou.

S platností od 20.3. je možné prokázat se při návštěvě v DS certifikátem o očkování. Formulář k této novince neleznete níže.


Informace klientům PS k 1. 3. 2021

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s aktuálními informacemi ohledně poskytování pečovatelské služby.


Obnovení návštěv

Vážené dámy a vážení pánové,

od pondělí 25. 1. 2021 budou opět umožněny návštěvy. Objednávání bude probíhat každou celou hodinu, čímž se prodlouží čas návštěvy. Návštěvy budou probíhat od 13 do 16 hod. od pondělí do soboty. Stále platí, že k návštěvě je nutné doložit negativní antigenní nebo PCR test, ne starší než 48 hodin, či potvrzení o prodělaném onemocnění.

Věříme, že Vás tato zpráva potěší.


Zákaz návštěv - aktuálně k 7.1.2021

Upozornění,

z důvodu aktuálního výskytu onemocnění COVID-19 u našich klientů vyhlašuji s platností od 7. 1. 2021 zákaz návštěv v celém zařízení. I nadále Vám můžeme zprostředkovat kontakt s vašimi blízkými prostřednictvím videohovoru.

Děkuji Vám za pochopení.


Pravidla pro umožnění vycházek mimo Domov seniorů Hranice - aktualizace k 22.12.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 5.1.2021

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s aktuálními informacemi ohledně návštěv v našem Domově seniorů. V níže uvedeném dokumentu je vše podrobně popsáno. Dokumenty lze vyplnit přímo v počítači, vytisknout a přinést s sebou.

S platností od 5.1. probíhají návštěvy od pondělí do soboty od 13 do 16 hodin.


Informace COVID-19 - AKTUÁLNĚ k 1.12.2020

Vážené dámy a vážení pánové,

chtěli bychom Vám oznámit, že nyní evidujeme 2 klienty s pozitivitou na COVID-19. Podle Mimořádného opatření MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN provádíme v intervalu 5 dnů preventivní antigenní testy POC, a to nejen u klientů, ale také zaměstnanců. Netestují se osoby, které v uplynulých 90 dnech nákazu prodělaly.

Jsme rádi, že se do našeho pracovního kolektivu postupně vrací uzdravení zaměstnanci, proto jsme již ukončili spolupráci s Armádou ČR, studenty a pedagogy SZŠ v Hranicích a studenty sociální práce. Nyní nám pomáhá 1 studentka sociálního oboru. Všem moc děkujeme.

Situace seniorů vám není lhostejná. Snažíte se potěšit nejen je, ale také personál. Píšete seniorům dopisy, domlouváte videohovory. Opakovaně nás navštívila p. Černá, aby předala za spolek Počteníčko krásné a mnohdy i ilustrované dopisy od dětí, studentů a dalších báječných lidí. Děkujeme také p. Jestřebské a farníkům Římskokatolické farnosti v Hranicích za upečení výborných moučníků. Od p. Bednaříkové jsme obdrželi knihy, cukrovinky a stolní hry, od p. Pavly Cifrové adventní věnec, od f. Betula kozí kolostrum. Rovně děkujeme za všechny finanční sponzorské dary.

Veliké poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci. Opravdu se ze všech sil snaží, aby poskytovaná celodenní péče probíhala co nejkvalitněji.

Momentálně čekáme na pokyny MPSV, které se týkají povolení návštěv v pobytové službě, proto prosíme o trpělivost. Všechny informace pak zveřejníme na našich webových stránkách. Je pravděpodobné, že se budou návštěvy realizovat od příštího týdne.

Simona Hašová


Informace COVID-19 - AKTUÁLNĚ k 2.11.2020

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte nám, abychom Vás informovali o situaci v našem zařízení.

Momentálně se zde nachází 11 pozitivně testovaných klientů. Protože po výsledku druhého kola testování zaměstnanců je 34 zaměstnanců v karanténě a dalších 10 je v pracovní neschopnosti nebo na ošetřovném, chybí nám více než polovina zaměstnanců, kteří běžně pečují o seniory a zajišťují úklid. Z těchto důvodů nám nyní tyto činnosti pomáhají zajišťovat členové armády ČR, studenti SZŠ v Hranicích, studenti sociálních oborů a další pracovníci.

Děkujeme za všechnu podporu, které se nám z vaší strany dostává. V minulém týdnu jsme od vás obdrželi mnoho moučníků, a to díky iniciativě p. Zuzany Šváčkové a distribuci p. Plesníka.

Dále nám p. Otysová z Galanterie- látky v Hranicích udělala sbírku různých vln, knížek a dalších předmětů, které jsou postupně předávány seniorům. Děti z MŠ Drahotuše i dalších školek připravily klientům krásné podzimní pozdravy.

Obrovské poděkování si zaslouží všichni naši zaměstnanci, protože se každodenním úsilím snaží maximálně zabezpečit péči o vaše nejbližší.

Simona Hašová


Informace COVID-19 - AKTUÁLNĚ k 19.10.2020

Vážení blízcí našich klientů,

chtěla bych vám oznámit, že je celé naše zařízení v karanténě.

K dnešnímu dni evidujeme v Domově pro seniory 47 pozitivně testovaných uživatelů a 7 zaměstnanců. Všichni pozitivně testovaní uživatelé jsou, po dohodě s KHS, izolováni ve svých pokojích. Zaměstnanci všech oddělení pracují v Pracovní karanténě a budou absolvovat kontrolní PCR testy..

Dovolte mi poděkovat členům Hasičského záchranného sboru, kteří dnes odpoledne virucidně a baktericidně ošetřili všechny společné prostory. Velké díky si zaslouží všichni naši zaměstnanci, kteří se o obyvatele starají s velkým nasazením.

Máte-li nějaké dotazy, směřujte je prosím na mou osobu.

Děkujeme za vaši podporu.

Simona Hašová


Poděkování

dovolte mi, abych touto cestou velice poděkovala panu starostovi Jiřímu Kudláčkovi za veliké úsilí, které vyvíjí, aby nám v této nelehké situaci pomohl zabezpečit chod Domova.

Prostřednictvím Krizového štábu našeho města zajistil od dnešního dne pomoc armády České republiky. Dnes se k nám dostaví 21 vojáků, kteří nám budou každodenně nápomocni, a to do 3. listopadu. Celá Krizový štáb se nám snaží pomáhat ve všech směrech. Ať už se jedná o zajištění pomůcek nebo pomoc dobrovolníků.

Moc si toho všichni vážíme a děkujeme zřizovateli za podporu.

Veliké poděkování si také zaslouží Krajský úřad Olomouckého kraje, všichni dobrovolníci a osoby, které se nám snaží všemi silami pomoci.

Simona Hašová


Vážení blízcí našich uživatelů,

dne 14. 10. 2020 byla v našem zařízení zjištěna nákaza COVID-19. Informace o aktuálním zdravotním stavu vašich blízkých získají kontaktní osoby u službukonajícího zdravotního personálu (viz záložka kontakty). Máte-li zájem o zprostředkování videohovorů, obraťte se na personál domova, který je zajistí.

Děkujeme za veškerou spolupráci.


Informace o návštěvách v DS Hranice - změna k 9.10.2020

Vážení blízcí a příbuzní našich klientů,

oznamujeme Vám, že s platností od 9. 10. 2020 je v Domově seniorů Hranice, p. o. vyhlášen zákaz návštěv, který bude trvat minimálně do 25. 10. 2020.

Pokud chcete předat svým blízkým nějaké předměty, zazvoňte u služebního vchodu č. 1 nebo č. 2. Zvolte, prosím, vchod pavilonu, ve kterém žije váš blízký.

Všechny předávané věci budou z preventivních důvodů ošetřeny dezinfekcí, proto doporučujeme při předávání potravin volit pouze trvanlivé potraviny v ochranném obalu. V domově je klientům k dispozici kantýna, kde si mohou zakoupit potraviny, pochutiny a drogistické zboží.

Komunikace s vašimi blízkými bude možná telefonicky, elektronicky a prostřednictvím videohovorů.

Děkujeme za pochopení.


Poděkování

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vám z celého srdce poděkovali za každodenně projevovanou přízeň našemu Domovu seniorů. V níže uvedeném dokumentu je vše podrobně popsáno.


Oznámení

Vážení rodinní příslušníci,

pro zprostředkování kontaktu s našimi klienty můžete nově využít videohovoru (spojení je možné prostřednictvím Google Duo, Faccebook Messenger, WhatsApp, Viber, Skype).

Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujete v pracovních dnech od 8 do 15,30 hod. úsek odborných doplňkových činností (telefon 737 987 480, 581 650 225, email aktivizace@domovsenioruhranice.cz).

Děkujeme za spolupráci.


Oznámení

Vážení blízcí a příbuzní našich klientů,

chtěli bychom vás požádat, abyste co nejvíce omezili nošení tašek do zařízení, protože jejich obsah může být zdrojem nákazy.

Byli bychom moc rádi, kdybyste svým blízkým posílali na náš email fotky rodiny, vnoučat, pravnoučat, psích mazlíčků a k tomu krátký dopis s povzbudivými slovy, který našim klientům rádi přečteme.

Věřte, že z těchto obrázků, které jim vytiskneme a předáme, mají každý den velikou radost.

Děkujeme za spolupráci.


Oznámení

Vážení blízcí a příbuzní našich klientů,

chtěli bychom vás požádat, pokud chcete svým blízkým předat věci, abyste je vložili do igelitových sáčků a vložili do omyvatelné (bude následně dezinfikována) nebo papírové tašky, kterou ponecháte u dveří.

Zkontaktujte, prosím, personál daného oddělení a po příchodu zaměstnance poodstupte od dveří minimálně 2 metry.

Dodržováním těchto opatření budete pomáhat chránit zdraví svých blízkých a personálu domova.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.


Poděkování

Vážení přátelé,

jsme vám velice vděční za vaši každodenní pomoc a podporu. Mnozí z vás pro nás zhotovují roušky, které jsou pro naši práci velice důležité jak v pobytové, tak v terénní sociální službě.

Věřte, že všechny roušky jsou využité. Budeme je rozdávat také seniorům, o které pečujeme v jejich domácnostech, aby byli co nejvíce chráněni při kontaktu se svým okolím.

Prosíme, zachovejte nám i nadále svou přízeň.

Moc si vaší pomoci vážíme a srdečně za ni děkujeme.


Domov seniorů Hranice obhájil i v roce 2020 Značku kvality

Domov seniorů spolu s Domovem se zvláštním režimem byl oceněn Značkou kvality, kterou uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Přidělenými pěti hvězdami tak dosáhl nejvyššího možného hodnocení. Slavnostního předávání ceny se účastnili rovněž zástupci zřizovatele Mgr. Ivo Lesák, místostarosta města Hranice a Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství a sociálních věcí.

V rámci akreditace byla posouzena oblast ubytování, stravování, kultura, partnerství a péče. Cílem Značky kvality je poskytnout seniorům vstupujícím do sociální služby, ale také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v domově očekávat.

Chtěla bych všem zaměstnancům velmi poděkovat za to, že svou náročnou práci vykonávají velmi svědomitě, pečlivě a laskavě s ohledem na individuální potřeby každého člověka.

Dosažený úspěch je nejen potěšující, ale i zavazující. Rádi bychom proto také v dalších dnech naplnili obsah slov A. Reponda: „Stáří nemá být koncem života, ale jeho korunou.“

Simona Hašová


Jedeme v tom společně

V letošním roce jsme se rozhodli zapojit do celostátní soutěže s názvem Jedeme v tom společně. Tento projekt vymysleli a organizují již třetím rokem v Domově seniorů Vrbno pod Pradědem. Cílem akce je motivovat seniory k pohybu, v tomto případě se jedná o jízdu na šlapadle či rotopedu, a také podpořit aktivizaci a společenské vazby klientů mezi sebou. Trasa je dlouhá 1800km, objedeme společně celou Českou i Slovenskou republiku. Startuje se hypoteticky na Pradědu, projíždí se městy Ostrava, Povážská Bystrica, Košice, Nitra, Bratislava, Brno, České Budějovice, Písek, Plzeň, Praha, Hradec Králové, Olomouc, a cíl je opět na Pradědu. Start je stanoven na datum 1.3.2018 v 10.00 hod a délka projektu je do konce dubna. Podrobnosti k celé akci naleznete na stránkách www.jedeme-spolecne.cz. Spolupracujícími subjekty ročníku 2018 jsou Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové, europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, firma Marli – David Valach a Linda Dolečková, město Vrbno pod Pradědem, katedra informatiky UP Olomouc.

Protože je to pro nás a naše klienty první ročník, stanovili jsme si reálný cíl, a ten je, dokončit soutěž. Takže naše heslo zní: „ Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! „


Stálá expozice Prof. PaedDr. Zdeňka Přikryla

V našem domově můžete shlédnout stálou expozici sochaře, kreslíře, výtvarného teoretika, básníka, ilustrátora a kritika Prof. PaedDr. Zdeňka Přikryla.

Ukázku z děl tohoto významného umělce naleznete na oddělní 4, ve 2. patře, pavilonu I.


Co se u nás dělo

Divadlo Slunečnice

Zpěvačka Kristýna Šebková z brněnského Divadla Slunečnice nám zazpívala ve středu 22. června na domovské zahradě. Během vystoupení jsme si poslechli řadu krásných písní českých i zahraničních interpretů.

22.6.2022

Vědomostní AZ-kvíz

Populární soutěž AZ-kvíz jsme si zahráli v úterý 21. června. Své vědomosti mezi sebou porovnali zástupci jednotlivých oddělení, kterým fandili ostatní senioři. Vítězství tentokrát oslavili obyvatelé z oddělení 2 a všichni senioři se již těší na další společné utkání.

21.6.2022

Setkání s rodinnými příslušníky

Setkání rodinných příslušníků s obyvateli našeho Domova jsme si naplánovali v průběhu měsíce června. Jednotlivá oddělení si připravila posezení ve velké společenské místnosti, kde se senioři, jejich blízcí i zaměstnanci společně pobavili, pochutnali si na nabídnutém občerstvení či se společně ...

20.6.2022

Kácení máje

Pestrý program na nás čekal v úterý 31. května, kdy se na domovské zahradě konalo tradiční Kácení máje. Pro pohodovou atmosféru nám vyhrávala Záhorská kapela a nechybělo vystoupení stepařské školy sester Hlavinkových a břišních tanečnic pod vedením Zuzany Zizi Velické. Svou návštěvou nás rovněž ...

31.5.2022

Vyhodnocení akce Cyklotoulání

Slavnostní vyhodnocení a závěr akce Cyklotoulání na nás čekalo ve středu 25. května. Během měsíce května jsme na rotopedech a šlapadlech symbolicky projeli celý úsek cyklostezky Bečva a ujeli jsme více jak 195 kilometrů. Za svůj výkon dostali senioři dárky a účastnický list na památku.

25.5.2022

Vystoupení Karla Kekešiho

Hudební vystoupení Karla Kekešiho bylo na programu v pondělí 23. května. Společně s vystupujícím jsme si zazpívali řadu známých lidovek za doprovodu tahací harmoniky.

23.5.2022

Přednáška o Potštátu a okolí

Poutavé vyprávění o zajímavostech Potštátu, jeho okolí i samotných Hranicích jsme si vyslechli v pátek 20. května. Přednášku pro nás připravil ředitel Mateřské a Základní školy Potštát, Mgr. Karel Machyl, který nám rovněž promítnul své fotografie uvedených míst.

20.5.2022

Květiny a bylinky

Květiny a bylinky zkrášlily náš Domov. Senioři sazeničky rostlinek vysázeli do mobilních zahrádek, truhlíků i květináčů.

17.5.2022

Vystoupení Dáši Čočkové a Aleny Sábové

Odpoledne plné známých písní a melodií jsme si užili v pondělí 16. května. Krásné hudební vystoupení pro nás připravily dvě výborné zpěvačky - Dáša Čočková a Alena Sábová.

16.5.2022

Pohádka O dvanácti měsíčkách

S pohádkovou operetkou O dvanácti měsíčkách k nám ve čtvrtek 12. května zavítali žáci 2. B ze Základní školy Drahotuše. Jejich vystoupení plné krásných písniček nám udělalo velkou radost.

12.5.2022

Koncert na náměstí

Mimořádný hudební zážitek nás čekal ve středu 11. května na místním Masarykově náměstí. Zavítali jsme zde na koncert Armády ČR, který se konal při příležitosti Mezinárodního dne rodiny.

11.5.2022

Vystoupení dětí z Míčku

Vystoupení plné písniček, básniček i tanečků nám zpříjemnilo dopoledne v úterý 10. května, kdy za námi zavítaly děti z místní Mateřské školy Míček. Ty udělaly všem seniorům velkou radost a rovněž je na závěr svého vystoupení obdarovaly dárky.

10.5.2022

Cyklotoulání po cyklostezce Bečva

Na symbolickou vyjížďku po cyklostezce Bečva jsme vyrazili ve středu 4. května, kdy jsme pro všechny sportovce odstartovali akci Cyklotoulání. Během ní v průběhu měsíce května projedeme na rotopedech a šlapadlech celých 65 kilometrů cyklostezky Bečva, na níž „navštívíme“ a popovídáme si o známých ...

4.5.2022


Napsali o nás

Den otevřených dveří v DS Hranice

Bohatý doprovodný program zpestřil Den otevřených dveří, který pořádal v úterý 8. října od 10 hodin hranický Domov seniorů v rámci Týdne sociálních služeb.

22.10.2019    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů láká na prohlídku

Zajímavý program připravují na Den otevřených dveří v hranickém Domově seniorů.

7.10.2019    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů letos prošel rekonstrukcí za téměř pět milionů korun

Hranice – Po úpravách vnějšího vstupního prostoru, které proběhly v první polovině roku, nyní došlo k modernizaci vytápění a také k instalaci protipožárního systému. Náklady na všechny tyto opravy se vyšplhaly na 4,6 milionu korun.

15.11.2016    Zdroj: Hranický deník

V domově seniorů oslavili velké životní jubileum, Marie Kalužová má sto let

Hranice – Dožít se sta let se mnoha lidem nepoštěstí. Paní Marii Kalužové z hranického Domova seniorů ano. Popřát k významnému jubileu jí přišla rodina, zaměstnanci domova i starosta.

23.3.2016    Zdroj: Hranický deník

Vánoční strom se rozsvítí u Domova seniorů

Hranice – Tradiční rozsvěcení vánočního stromu proběhne v úterý 1. prosince v 16 hodin u hranického Domova seniorů. Slavnostní událost doprovodí pěvecké vystoupení členek sboru Cantabile. Chybět nebude ani lahodný vánoční punč.

30.11.2015    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů: Jezdíme na kole všichni, proč se nezapojit do soutěže

Hranice – Akce „Do práce na kole" už vypukla. Pozadu nezůstaly ani dva kolektivy z Hranic, každý po pěti lidech. Jako úplně první se do soutěže zapojil Domov seniorů a po něm následoval Městský úřad ve spolupráci s Městskou policií Hranice.

16.5.2015    Zdroj: Hranický deník

Hranický Domov seniorů už dávno není smutným místem, říká jeho ředitelka

Hranice – Domov seniorů Hranice slavil v pátek 27. března třicet let od svého založení. Nejen o tom, jak vypadaly oslavy si Přerovský a hranický deník povídal s ředitelkou Simonou Hašovou, která je ve funkci rok a půl.

1.4.2015    Zdroj: Hranický deník

VIDEO: Hraničtí senioři si zazpívali lidovky s dívčím sborem

Hranice – Usměvavé tváře i zaujetí bylo možné vidět v neděli v Domově seniorů v Hranicích. Oderský sbor Datio nejprve zazpíval na dvou po sobě jdoucích mších v kostele, poté potěšil Domov seniorů, kde předvedl své hudební umění ve dvě hodiny v neděli 15. února.

16.2.2015    Zdroj: Hranický deník

Správná trefa. Na turnaj v šipkách přijely do Hranic týmy z celého kraje

Hranice – Osmnáct hráčů, široká fanouškovská základna hranických reprezentantů a celkem šest zúčastněných seniorských domovů z Olomouckého kraje.

9.12.2014    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů plánuje další práce. Opraví vchod do budovy

Hranice – Doslova jen pár měsíců se klienti Domova seniorů v Hranicích těší z několika zbrusu nových prostorů a opravených zařízení. Už nyní ale vedení této hranické příspěvkové organizace uvažuje nad modernizací dalších částí budovy, ze které budou mít největší užitek opět samotní klienti.

8.11.2014    Zdroj: Hranický deník