Mimořádné akce

úterý 13. 2. 14:00 Masopustní rej
středa 21. 2. 13:45 hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka
středa 28. 2. 13:00 křížovky
středa 7. 3. 13:45 hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka
pátek 9. 3. 13:30 vystoupení mažoretek pod vedením Ivany Stříbrské
středa 14. 3. 13:00 křížovky
pátek 16. 3. 10:00 hudební vystoupení žáků ZUŠ Hranice
pátek 23. 3. 10:00 Kavárna
středa 28. 3. 13:45 hudební vystoupení Oldřicha Kubíčka

Pravidelný program

pondělí13:45 filmový klub
úterý14:00 sportovní hry
středa13:45 poslech lidové hudby
čtvrtek13:30 filmový klub
pátek15:30 mše svatá

Každodenní aktivity: vysílání rádia Jitřenka, zájmová a individuální činnost obyvatel, skupinové činnosti, počítačová klubovna pro obyvatele, individuální vycházky do okolí Domova seniorů.


Časopis ECHO


Domov seniorů Hranice získal Značku kvality

Domov seniorů spolu s Domovem se zvláštním režimem byl oceněn Značkou kvality, kterou uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Přidělenými pěti hvězdami tak dosáhl nejvyššího možného hodnocení. Slavnostního předávání ceny se účastnili rovněž zástupci zřizovatele Mgr. Ivo Lesák, místostarosta města Hranice a Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství a sociálních věcí.

V rámci akreditace byla posouzena oblast ubytování, stravování, kultura, partnerství a péče. Cílem Značky kvality je poskytnout seniorům vstupujícím do sociální služby, ale také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v domově očekávat.

Chtěla bych všem zaměstnancům velmi poděkovat za to, že svou náročnou práci vykonávají velmi svědomitě, pečlivě a laskavě s ohledem na individuální potřeby každého člověka.

Dosažený úspěch je nejen potěšující, ale i zavazující. Rádi bychom proto také v dalších dnech naplnili obsah slov A. Reponda: „Stáří nemá být koncem života, ale jeho korunou.“

Simona Hašová


Jedeme v tom společně

V letošním roce jsme se rozhodli zapojit do celostátní soutěže s názvem Jedeme v tom společně. Tento projekt vymysleli a organizují již třetím rokem v Domově seniorů Vrbno pod Pradědem. Cílem akce je motivovat seniory k pohybu, v tomto případě se jedná o jízdu na šlapadle či rotopedu, a také podpořit aktivizaci a společenské vazby klientů mezi sebou. Trasa je dlouhá 1800km, objedeme společně celou Českou i Slovenskou republiku. Startuje se hypoteticky na Pradědu, projíždí se městy Ostrava, Povážská Bystrica, Košice, Nitra, Bratislava, Brno, České Budějovice, Písek, Plzeň, Praha, Hradec Králové, Olomouc, a cíl je opět na Pradědu. Start je stanoven na datum 1.3.2018 v 10.00 hod a délka projektu je do konce dubna. Podrobnosti k celé akci naleznete na stránkách www.jedeme-spolecne.cz. Spolupracujícími subjekty ročníku 2018 jsou Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové, europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, firma Marli – David Valach a Linda Dolečková, město Vrbno pod Pradědem, katedra informatiky UP Olomouc.

Protože je to pro nás a naše klienty první ročník, stanovili jsme si reálný cíl, a ten je, dokončit soutěž. Takže naše heslo zní: „ Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! „


Stálá expozice Prof. PaedDr. Zdeňka Přikryla

V našem domově můžete shlédnout stálou expozici sochaře, kreslíře, výtvarného teoretika, básníka, ilustrátora a kritika Prof. PaedDr. Zdeňka Přikryla.

Ukázku z děl tohoto významného umělce naleznete na oddělní 4, ve 2. patře, pavilonu I.


Den otevřených dveří

Každou první středu v měsíci od 8 hod do 17 hod je u nás Den otevřených dveří, kdy máte možnost přijít si prohlédnout prostory a vybavení našeho Domova seniorů. V tento den je Vám k dispozici sociální pracovnice a také vedoucí oddělení sociální a zdravotní péče, které Vás provedou Domovem seniorů, poskytnou informace a zodpoví Vaše dotazy.

Den otevřených dveří je určen nejen pro žadatele o umístění do Domova seniorů, ale také pro rodinné příslušníky našich stávajících uživatel. Máte možnost konzultovat své dotazy se sociální pracovnicí a také s vedoucí úseku sociální a zdravotní péče.


Výstava Barvy života

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Barvy života, která bude probíhat od 7. do 29. září 2017 v Galerii M+M.

Na výstavě představí své práce senioři z Hranicka, Kub seniorů Hranice, Prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl, DAS Pavlovice, DD Prostějov, Sociální služby Lipník, DpS Radkova Lhota, Harmonia a Humanus Hlohovec (SR).

Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 7. zaří 2017 v 15 hodin.


Žádost o spolupráci

V prostorách domova připravujeme pro naše obyvatele vzpomínkovou místnost, která bude zachycovat život před několika desetiletími.

Pokud nám můžete darovat nějaký dobový nábytek nebo doplněk, prosíme, pošlete svou nabídku spolu s fotografií na adresu info@domovsenioruhranice.cz. Děkujeme za pomoc


Co se u nás dělo

Domovský turnaj v šipkách

Celkem osm odvážlivců se zapojilo do již 5. ročníku Domovského turnaje v šipkách, který se konal v úterý 23. ledna v hranickém Domově seniorů (DS). Během sportovního dopoledne jim fandila řada ostatních obyvatelů DS, kteří si během přestávek sami mohli tuto hru vyzkoušet. Vítězem turnaje se stal ...

23.1.2018

Tříkrálový koncert

Ženský komorní sbor vystoupil na tradičním Tříkrálovém koncertu, který se konal ve čtvrtek 11. ledna v hranickém Domově seniorů. Posluchači si během něho poslechli řadu lidových písní i spirituálů. Vystoupení všechny přítomné potěšilo.

11.1.2018

Slavnostní štědrovečerní večeře

Hudebníci z Dechového kvintetu Hraničáci na sklonku roku potěšili obyvatele našeho Domova, kterým přišli v neděli 24. prosince zahrát během štědrovečerní večeře.

24.12.2017

Pohádka Malý princ

Divadelní představení inspirované knížkou Antoina de Saint-Exupéryho s názvem Malý princ sehráli ve čtvrtek 21. prosince žáci Základní školy Ústí pro obyvatele hranického Domova seniorů. Pohádka se všem moc líbila a diváci ocenili skvělý divadelní talent malých herců.

21.12.2017

Přišli jsme k vám na koledu

Přišli jsme k vám na koledu se jmenovalo pásmo vánočních písní, se kterým vystoupili ve středu 20. prosince žáci Základní a Mateřské školy Drahotuše. Seniorům se vystoupení moc líbilo a potěšily je i dárečky, které jim žáci na závěr rozdaly.

20.12.2017

Děti ze ZŠ Šromotovo

Známé koledy přišli obyvatelům hranického Domova seniorů zazpívat i žáci místní Základní školy Šromotovo, kteří za seniory zavítali ve středu 20. prosince. Jejich vystoupení všechny moc potěšilo.

20.12.2017

Oldřich Kubíček opět potěšil

V předvánoční čas zavítal do hranického Domova seniorů také Oldřich Kubíček se svou kapelou, který jeho obyvatelům zahrál ve středu 20. prosince. Oldřich Kubíček se svými spoluhráči je přitom pravidelným návštěvníkem našeho Domova, za což mu patří velké poděkování.

20.12.2017

Studentky zpívaly koledy

Koledy zněly v pondělí 18. prosince v hranickém Domově seniorů (DS), kam zavítaly studentky místní Střední zdravotnické školy. Ty během dopoledne navštívily pokoje imobilních obyvatelů DS, aby jim zpříjemnily čekání na vánoční svátky, za což jim patří velké poděkování.

18.12.2017

Děti z Míčku

Vystoupení dětí z Mateřské školy Míček bylo na programu ve středu 13. prosince v hranickém Domově seniorů (DS). Během dopoledne děti zazpívaly koledy, zatančily a na závěr svého vystoupení rozdaly obyvatelů DS vánoční přáníčka, čímž udělaly všem přítomným velkou radost

13.12.2017

Folklorní kroužek Rozmarýnek

Ukázky lidových písní i tanců byly během vystoupení folklorního kroužku Rozmarýnek, který se představil ve středu 13. prosince obyvatelům hranického Domova seniorů.

13.12.2017

Vystoupení klientek Domova Větrný mlýn

S pohádkou O hloupých čertech a chytrém ševci vystoupily v úterý 12. prosince klientky Domova Větrný mlýn Skalička v hranickém Domově seniorů. Vystoupení se všem přítomným moc líbilo, o čemž svědčil bouřlivý potlesk, kterým vystupující odměnili.

12.12.2017

Návštěva náměstí a Galerie M+M

Tradiční výstavu betlémů a vánočních ozdob v Galerii M+M si v pondělí 11. prosince prohlédli i obyvatelé hranického Domova seniorů. Při cestě do galerie se rovněž podívali na místní Masarykovo náměstí, kde obdivovali nejenom krásný vánoční strom i dřevěný betlém, ale rovněž na vánočním trhu ...

11.12.2017

Vystoupení manželů Procházkových

Vánoční hudební vystoupení manželů Procházkových potěšilo ve čtvrtek 7. prosince obyvatele hranického Domova seniorů. Senioři si během něho poslechli nejenom známé vánoční písně, ale i recitaci poezie.

7.12.2017


Napsali o nás

Domov seniorů letos prošel rekonstrukcí za téměř pět milionů korun

Hranice – Po úpravách vnějšího vstupního prostoru, které proběhly v první polovině roku, nyní došlo k modernizaci vytápění a také k instalaci protipožárního systému. Náklady na všechny tyto opravy se vyšplhaly na 4,6 milionu korun.

15.11.2016    Zdroj: Hranický deník

V domově seniorů oslavili velké životní jubileum, Marie Kalužová má sto let

Hranice – Dožít se sta let se mnoha lidem nepoštěstí. Paní Marii Kalužové z hranického Domova seniorů ano. Popřát k významnému jubileu jí přišla rodina, zaměstnanci domova i starosta.

23.3.2016    Zdroj: Hranický deník

Vánoční strom se rozsvítí u Domova seniorů

Hranice – Tradiční rozsvěcení vánočního stromu proběhne v úterý 1. prosince v 16 hodin u hranického Domova seniorů. Slavnostní událost doprovodí pěvecké vystoupení členek sboru Cantabile. Chybět nebude ani lahodný vánoční punč.

30.11.2015    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů: Jezdíme na kole všichni, proč se nezapojit do soutěže

Hranice – Akce „Do práce na kole" už vypukla. Pozadu nezůstaly ani dva kolektivy z Hranic, každý po pěti lidech. Jako úplně první se do soutěže zapojil Domov seniorů a po něm následoval Městský úřad ve spolupráci s Městskou policií Hranice.

16.5.2015    Zdroj: Hranický deník

Hranický Domov seniorů už dávno není smutným místem, říká jeho ředitelka

Hranice – Domov seniorů Hranice slavil v pátek 27. března třicet let od svého založení. Nejen o tom, jak vypadaly oslavy si Přerovský a hranický deník povídal s ředitelkou Simonou Hašovou, která je ve funkci rok a půl.

1.4.2015    Zdroj: Hranický deník

VIDEO: Hraničtí senioři si zazpívali lidovky s dívčím sborem

Hranice – Usměvavé tváře i zaujetí bylo možné vidět v neděli v Domově seniorů v Hranicích. Oderský sbor Datio nejprve zazpíval na dvou po sobě jdoucích mších v kostele, poté potěšil Domov seniorů, kde předvedl své hudební umění ve dvě hodiny v neděli 15. února.

16.2.2015    Zdroj: Hranický deník

Správná trefa. Na turnaj v šipkách přijely do Hranic týmy z celého kraje

Hranice – Osmnáct hráčů, široká fanouškovská základna hranických reprezentantů a celkem šest zúčastněných seniorských domovů z Olomouckého kraje.

9.12.2014    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů plánuje další práce. Opraví vchod do budovy

Hranice – Doslova jen pár měsíců se klienti Domova seniorů v Hranicích těší z několika zbrusu nových prostorů a opravených zařízení. Už nyní ale vedení této hranické příspěvkové organizace uvažuje nad modernizací dalších částí budovy, ze které budou mít největší užitek opět samotní klienti.

8.11.2014    Zdroj: Hranický deník

VIDEO: Uživatelé Domova seniorů si užili prosluněnou olympiádu

Hranice – Zábava spojená se sportováním a společné venkovní posezení pod sluncem. I to bylo smyslem Domovské olympiády, která se ve čtvrtek dopoledne konala v Domově seniorů Hranice. Na celkem sedmi stanovištích poměřilo své schopnosti dvacet soutěžících.

22.5.2014    Zdroj: Hranický deník

Modernizace Domova seniorů je hotová. Má nové koupelny, výtahy i sál

Hranice – Domov seniorů v novém kabátu. Tak by se dala charakterizovat již dokončená modernizace tohoto hranického zařízení.

21.5.2014    Zdroj: Hranický deník