Od 25. 1. 2021 je opět možnost navštívit obyvatele Domova seniorů Hranice.

Mimořádné akce

neděle 10. 5. 16:00 Hudební vystoupení Hudecké muziky
sobota 16. 5. 14:00 Vystoupení sólistů Moravského divadla Olomouc
čtvrtek 21. 5. 14:00 Vystoupení Karla Kekešiho
čtvrtek 23. 7. 9:00 Burza knih
čtvrtek 6. 8. 14:00 Hudební vystoupení Dáši Čočkové
pátek 14. 8. 10:00 Vystoupení Divadla Slunečnice
pátek 21. 8. 9:30 Hudební vystoupení Dua Foltýnek
středa 26. 8. 9:30 Hudební vystoupení pana Černohouze
čtvrtek 27. 8. 13:30 Slavnostní předávání dřevořezeb spojené s hudebním vystoupením pana Volka

Pravidelný program

pondělí13:45 filmový klub
úterý14:00 sportovní hry
středa13:45 poslech lidové hudby
čtvrtek13:30 filmový klub
pátek15:30 mše svatá

Každodenní aktivity: vysílání televize Jitřenka, zájmová a individuální činnost obyvatel, skupinové činnosti, počítačová klubovna pro obyvatele, individuální vycházky do okolí Domova seniorů.


Časopis ECHO


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 20.3.2021

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s aktuálními informacemi ohledně návštěv v našem Domově seniorů. V níže uvedeném dokumentu je vše podrobně popsáno. Dokumenty lze vyplnit přímo v počítači, vytisknout a přinést s sebou.

S platností od 20.3. je možné prokázat se při návštěvě v DS certifikátem o očkování. Formulář k této novince neleznete níže.


Informace klientům PS k 1. 3. 2021

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s aktuálními informacemi ohledně poskytování pečovatelské služby.


Obnovení návštěv

Vážené dámy a vážení pánové,

od pondělí 25. 1. 2021 budou opět umožněny návštěvy. Objednávání bude probíhat každou celou hodinu, čímž se prodlouží čas návštěvy. Návštěvy budou probíhat od 13 do 16 hod. od pondělí do soboty. Stále platí, že k návštěvě je nutné doložit negativní antigenní nebo PCR test, ne starší než 48 hodin, či potvrzení o prodělaném onemocnění.

Věříme, že Vás tato zpráva potěší.


Zákaz návštěv - aktuálně k 7.1.2021

Upozornění,

z důvodu aktuálního výskytu onemocnění COVID-19 u našich klientů vyhlašuji s platností od 7. 1. 2021 zákaz návštěv v celém zařízení. I nadále Vám můžeme zprostředkovat kontakt s vašimi blízkými prostřednictvím videohovoru.

Děkuji Vám za pochopení.


Pravidla pro umožnění vycházek mimo Domov seniorů Hranice - aktualizace k 22.12.


Informace k návštěvám v pobytovém zařízení - aktuálně k 5.1.2021

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s aktuálními informacemi ohledně návštěv v našem Domově seniorů. V níže uvedeném dokumentu je vše podrobně popsáno. Dokumenty lze vyplnit přímo v počítači, vytisknout a přinést s sebou.

S platností od 5.1. probíhají návštěvy od pondělí do soboty od 13 do 16 hodin.


Informace COVID-19 - AKTUÁLNĚ k 1.12.2020

Vážené dámy a vážení pánové,

chtěli bychom Vám oznámit, že nyní evidujeme 2 klienty s pozitivitou na COVID-19. Podle Mimořádného opatření MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN provádíme v intervalu 5 dnů preventivní antigenní testy POC, a to nejen u klientů, ale také zaměstnanců. Netestují se osoby, které v uplynulých 90 dnech nákazu prodělaly.

Jsme rádi, že se do našeho pracovního kolektivu postupně vrací uzdravení zaměstnanci, proto jsme již ukončili spolupráci s Armádou ČR, studenty a pedagogy SZŠ v Hranicích a studenty sociální práce. Nyní nám pomáhá 1 studentka sociálního oboru. Všem moc děkujeme.

Situace seniorů vám není lhostejná. Snažíte se potěšit nejen je, ale také personál. Píšete seniorům dopisy, domlouváte videohovory. Opakovaně nás navštívila p. Černá, aby předala za spolek Počteníčko krásné a mnohdy i ilustrované dopisy od dětí, studentů a dalších báječných lidí. Děkujeme také p. Jestřebské a farníkům Římskokatolické farnosti v Hranicích za upečení výborných moučníků. Od p. Bednaříkové jsme obdrželi knihy, cukrovinky a stolní hry, od p. Pavly Cifrové adventní věnec, od f. Betula kozí kolostrum. Rovně děkujeme za všechny finanční sponzorské dary.

Veliké poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci. Opravdu se ze všech sil snaží, aby poskytovaná celodenní péče probíhala co nejkvalitněji.

Momentálně čekáme na pokyny MPSV, které se týkají povolení návštěv v pobytové službě, proto prosíme o trpělivost. Všechny informace pak zveřejníme na našich webových stránkách. Je pravděpodobné, že se budou návštěvy realizovat od příštího týdne.

Simona Hašová


Informace COVID-19 - AKTUÁLNĚ k 2.11.2020

Vážené dámy a vážení pánové,

dovolte nám, abychom Vás informovali o situaci v našem zařízení.

Momentálně se zde nachází 11 pozitivně testovaných klientů. Protože po výsledku druhého kola testování zaměstnanců je 34 zaměstnanců v karanténě a dalších 10 je v pracovní neschopnosti nebo na ošetřovném, chybí nám více než polovina zaměstnanců, kteří běžně pečují o seniory a zajišťují úklid. Z těchto důvodů nám nyní tyto činnosti pomáhají zajišťovat členové armády ČR, studenti SZŠ v Hranicích, studenti sociálních oborů a další pracovníci.

Děkujeme za všechnu podporu, které se nám z vaší strany dostává. V minulém týdnu jsme od vás obdrželi mnoho moučníků, a to díky iniciativě p. Zuzany Šváčkové a distribuci p. Plesníka.

Dále nám p. Otysová z Galanterie- látky v Hranicích udělala sbírku různých vln, knížek a dalších předmětů, které jsou postupně předávány seniorům. Děti z MŠ Drahotuše i dalších školek připravily klientům krásné podzimní pozdravy.

Obrovské poděkování si zaslouží všichni naši zaměstnanci, protože se každodenním úsilím snaží maximálně zabezpečit péči o vaše nejbližší.

Simona Hašová


Informace COVID-19 - AKTUÁLNĚ k 19.10.2020

Vážení blízcí našich klientů,

chtěla bych vám oznámit, že je celé naše zařízení v karanténě.

K dnešnímu dni evidujeme v Domově pro seniory 47 pozitivně testovaných uživatelů a 7 zaměstnanců. Všichni pozitivně testovaní uživatelé jsou, po dohodě s KHS, izolováni ve svých pokojích. Zaměstnanci všech oddělení pracují v Pracovní karanténě a budou absolvovat kontrolní PCR testy..

Dovolte mi poděkovat členům Hasičského záchranného sboru, kteří dnes odpoledne virucidně a baktericidně ošetřili všechny společné prostory. Velké díky si zaslouží všichni naši zaměstnanci, kteří se o obyvatele starají s velkým nasazením.

Máte-li nějaké dotazy, směřujte je prosím na mou osobu.

Děkujeme za vaši podporu.

Simona Hašová


Poděkování

dovolte mi, abych touto cestou velice poděkovala panu starostovi Jiřímu Kudláčkovi za veliké úsilí, které vyvíjí, aby nám v této nelehké situaci pomohl zabezpečit chod Domova.

Prostřednictvím Krizového štábu našeho města zajistil od dnešního dne pomoc armády České republiky. Dnes se k nám dostaví 21 vojáků, kteří nám budou každodenně nápomocni, a to do 3. listopadu. Celá Krizový štáb se nám snaží pomáhat ve všech směrech. Ať už se jedná o zajištění pomůcek nebo pomoc dobrovolníků.

Moc si toho všichni vážíme a děkujeme zřizovateli za podporu.

Veliké poděkování si také zaslouží Krajský úřad Olomouckého kraje, všichni dobrovolníci a osoby, které se nám snaží všemi silami pomoci.

Simona Hašová


Vážení blízcí našich uživatelů,

dne 14. 10. 2020 byla v našem zařízení zjištěna nákaza COVID-19. Informace o aktuálním zdravotním stavu vašich blízkých získají kontaktní osoby u službukonajícího zdravotního personálu (viz záložka kontakty). Máte-li zájem o zprostředkování videohovorů, obraťte se na personál domova, který je zajistí.

Děkujeme za veškerou spolupráci.


Informace o návštěvách v DS Hranice - změna k 9.10.2020

Vážení blízcí a příbuzní našich klientů,

oznamujeme Vám, že s platností od 9. 10. 2020 je v Domově seniorů Hranice, p. o. vyhlášen zákaz návštěv, který bude trvat minimálně do 25. 10. 2020.

Pokud chcete předat svým blízkým nějaké předměty, zazvoňte u služebního vchodu č. 1 nebo č. 2. Zvolte, prosím, vchod pavilonu, ve kterém žije váš blízký.

Všechny předávané věci budou z preventivních důvodů ošetřeny dezinfekcí, proto doporučujeme při předávání potravin volit pouze trvanlivé potraviny v ochranném obalu. V domově je klientům k dispozici kantýna, kde si mohou zakoupit potraviny, pochutiny a drogistické zboží.

Komunikace s vašimi blízkými bude možná telefonicky, elektronicky a prostřednictvím videohovorů.

Děkujeme za pochopení.


Poděkování

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vám z celého srdce poděkovali za každodenně projevovanou přízeň našemu Domovu seniorů. V níže uvedeném dokumentu je vše podrobně popsáno.


Oznámení

Vážení rodinní příslušníci,

pro zprostředkování kontaktu s našimi klienty můžete nově využít videohovoru (spojení je možné prostřednictvím Google Duo, Faccebook Messenger, WhatsApp, Viber, Skype).

Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujete v pracovních dnech od 8 do 15,30 hod. úsek odborných doplňkových činností (telefon 737 987 480, 581 650 225, email aktivizace@domovsenioruhranice.cz).

Děkujeme za spolupráci.


Oznámení

Vážení blízcí a příbuzní našich klientů,

chtěli bychom vás požádat, abyste co nejvíce omezili nošení tašek do zařízení, protože jejich obsah může být zdrojem nákazy.

Byli bychom moc rádi, kdybyste svým blízkým posílali na náš email fotky rodiny, vnoučat, pravnoučat, psích mazlíčků a k tomu krátký dopis s povzbudivými slovy, který našim klientům rádi přečteme.

Věřte, že z těchto obrázků, které jim vytiskneme a předáme, mají každý den velikou radost.

Děkujeme za spolupráci.


Oznámení

Vážení blízcí a příbuzní našich klientů,

chtěli bychom vás požádat, pokud chcete svým blízkým předat věci, abyste je vložili do igelitových sáčků a vložili do omyvatelné (bude následně dezinfikována) nebo papírové tašky, kterou ponecháte u dveří.

Zkontaktujte, prosím, personál daného oddělení a po příchodu zaměstnance poodstupte od dveří minimálně 2 metry.

Dodržováním těchto opatření budete pomáhat chránit zdraví svých blízkých a personálu domova.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.


Poděkování

Vážení přátelé,

jsme vám velice vděční za vaši každodenní pomoc a podporu. Mnozí z vás pro nás zhotovují roušky, které jsou pro naši práci velice důležité jak v pobytové, tak v terénní sociální službě.

Věřte, že všechny roušky jsou využité. Budeme je rozdávat také seniorům, o které pečujeme v jejich domácnostech, aby byli co nejvíce chráněni při kontaktu se svým okolím.

Prosíme, zachovejte nám i nadále svou přízeň.

Moc si vaší pomoci vážíme a srdečně za ni děkujeme.


Domov seniorů Hranice obhájil i v roce 2020 Značku kvality

Domov seniorů spolu s Domovem se zvláštním režimem byl oceněn Značkou kvality, kterou uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Přidělenými pěti hvězdami tak dosáhl nejvyššího možného hodnocení. Slavnostního předávání ceny se účastnili rovněž zástupci zřizovatele Mgr. Ivo Lesák, místostarosta města Hranice a Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru školství a sociálních věcí.

V rámci akreditace byla posouzena oblast ubytování, stravování, kultura, partnerství a péče. Cílem Značky kvality je poskytnout seniorům vstupujícím do sociální služby, ale také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v domově očekávat.

Chtěla bych všem zaměstnancům velmi poděkovat za to, že svou náročnou práci vykonávají velmi svědomitě, pečlivě a laskavě s ohledem na individuální potřeby každého člověka.

Dosažený úspěch je nejen potěšující, ale i zavazující. Rádi bychom proto také v dalších dnech naplnili obsah slov A. Reponda: „Stáří nemá být koncem života, ale jeho korunou.“

Simona Hašová


Jedeme v tom společně

V letošním roce jsme se rozhodli zapojit do celostátní soutěže s názvem Jedeme v tom společně. Tento projekt vymysleli a organizují již třetím rokem v Domově seniorů Vrbno pod Pradědem. Cílem akce je motivovat seniory k pohybu, v tomto případě se jedná o jízdu na šlapadle či rotopedu, a také podpořit aktivizaci a společenské vazby klientů mezi sebou. Trasa je dlouhá 1800km, objedeme společně celou Českou i Slovenskou republiku. Startuje se hypoteticky na Pradědu, projíždí se městy Ostrava, Povážská Bystrica, Košice, Nitra, Bratislava, Brno, České Budějovice, Písek, Plzeň, Praha, Hradec Králové, Olomouc, a cíl je opět na Pradědu. Start je stanoven na datum 1.3.2018 v 10.00 hod a délka projektu je do konce dubna. Podrobnosti k celé akci naleznete na stránkách www.jedeme-spolecne.cz. Spolupracujícími subjekty ročníku 2018 jsou Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové, europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský, firma Marli – David Valach a Linda Dolečková, město Vrbno pod Pradědem, katedra informatiky UP Olomouc.

Protože je to pro nás a naše klienty první ročník, stanovili jsme si reálný cíl, a ten je, dokončit soutěž. Takže naše heslo zní: „ Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! „


Stálá expozice Prof. PaedDr. Zdeňka Přikryla

V našem domově můžete shlédnout stálou expozici sochaře, kreslíře, výtvarného teoretika, básníka, ilustrátora a kritika Prof. PaedDr. Zdeňka Přikryla.

Ukázku z děl tohoto významného umělce naleznete na oddělní 4, ve 2. patře, pavilonu I.


Co se u nás dělo

Velikonoční výstava

Pestrobarevné rukodělné výrobky s jarní a velikonoční tématikou, které vytvořili obyvatelé našeho Domova, jsou k vidění až do května na výstavě v domovské zimní zahradě.

24.3.2021

Kraslicovník

Příchod jara a nadcházejících velikonočních svátků oznámil kraslicovník, který ozdobil od 18. března venkovní prostor u hlavního vchodu do našeho Domova.

18.3.2021

Vodění medvěda

I přes nepříznivou situaci jsme si užili masopustní veselici, kdy se u nás konalo ve středu 10. února tradiční vodění medvěda. Pestrobarevný průvod masek pozdravil seniory a všem udělal velkou radost v této nelehké době.

10.2.2021

Očkování proti nemoci COVID-19

Ve dnech 19. a 20. ledna 2021 proběhlo v našem pobytovém zařízení očkování proti nemoci COVID-19. Mobilní vakcinační tým vyslaný hranickou nemocnicí aplikoval seniorům a zaměstnancům celkem 189 očkovacích dávek. Další očkování se uskuteční v příštím týdnu.

19.1.2021

Dětská skupina Hranice

Dětská skupina Hranice nám přišla zatančit a zazpívat v úterý 22. září. Děti rovněž přinesly obyvatelům našeho Domova obrázky a přáníčka, které vyrobily a všem přítomným tak udělaly radost.

22.9.2020

Záhorská kapela

Záhorská kapela nás potěšila svým vystoupení v pátek 18. září. Poslechli jsme si řadu oblíbených lidových písniček. Posezení na jižní zahradě, kdy jsme se symbolicky loučili s létem, nám rovněž zpříjemnily napečené koláčky a čaj s rumem.

18.9.2020

Výlet na Jadran

Výlet na oblíbené přírodní koupaliště Jadran u Oseku nad Bečvou jsme uskutečnili ve čtvrtek 17. září. Podívali jsme se i na řeku Bečvu a strávili tak příjemné dopoledne v přírodě.

17.9.2020

Návštěva Galerie M+M

Na výstavu amatérských umělců z Hranic a okolí s názvem Třetí salon výtvarníků jsme vyrazili v úterý 15. září do místní Galerie M+M. Kromě regionálních výtvarníků se na ní pochlubili svými rukodělnými výrobky také obyvatelé našeho Domova.

15.9.2020

Návštěva větrného mlýna

Maršálkův větrný mlýn v Partutovicích jsme navštívili v pátek 11. září. Zvenku jsme si prohlédli tuto malebnou technickou památku a užili jsme si i půvabné výhledy do okolní krajiny.

11.9.2020

Výlet na Kunzov

Výlet na zámeček Kunzov jsme podnikli ve čtvrtek 3. a ve středu 9. září. Podívali jsme se, jak probíhá rekonstrukce tohoto oblíbeného výletního místa, jehož okolí rovněž ozdobilo několik soch pohádkových bytostí.

3.9.2020

Slavnostní předání dřevořezeb

Slavnostní předání dřevořezeb, které našemu Domovu věnovalo město Hranice, jsme si užili ve čtvrtek 27. srpna. Umělecká díla zhotovená studenty uměleckořemeslného zpracování dřeva během akce Hranický řez nám přišel osobně předat starosta města Jiří Kudláček. V programu dále vystoupil Vladimír ...

27.8.2020

Duo Viola

Známé české i moravské lidovky zazněly ve středu 26. srpna na hudebním vystoupení pana Černohouze a jeho uměleckého dua Viola Olomouc. Rádi jsme si je společně s vystupujícími zazpívali a zpříjemnili si tak posezení na jižní zahradě.

26.8.2020

Duo Foltýnek

Hudební vystoupení Dua Foltýnek jsme si vyslechli v pátek 21. srpna. Za doprovodu tahacích harmonik jsme si při něm zazpívali známé lidové písně.

21.8.2020


Napsali o nás

Den otevřených dveří v DS Hranice

Bohatý doprovodný program zpestřil Den otevřených dveří, který pořádal v úterý 8. října od 10 hodin hranický Domov seniorů v rámci Týdne sociálních služeb.

22.10.2019    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů láká na prohlídku

Zajímavý program připravují na Den otevřených dveří v hranickém Domově seniorů.

7.10.2019    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů letos prošel rekonstrukcí za téměř pět milionů korun

Hranice – Po úpravách vnějšího vstupního prostoru, které proběhly v první polovině roku, nyní došlo k modernizaci vytápění a také k instalaci protipožárního systému. Náklady na všechny tyto opravy se vyšplhaly na 4,6 milionu korun.

15.11.2016    Zdroj: Hranický deník

V domově seniorů oslavili velké životní jubileum, Marie Kalužová má sto let

Hranice – Dožít se sta let se mnoha lidem nepoštěstí. Paní Marii Kalužové z hranického Domova seniorů ano. Popřát k významnému jubileu jí přišla rodina, zaměstnanci domova i starosta.

23.3.2016    Zdroj: Hranický deník

Vánoční strom se rozsvítí u Domova seniorů

Hranice – Tradiční rozsvěcení vánočního stromu proběhne v úterý 1. prosince v 16 hodin u hranického Domova seniorů. Slavnostní událost doprovodí pěvecké vystoupení členek sboru Cantabile. Chybět nebude ani lahodný vánoční punč.

30.11.2015    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů: Jezdíme na kole všichni, proč se nezapojit do soutěže

Hranice – Akce „Do práce na kole" už vypukla. Pozadu nezůstaly ani dva kolektivy z Hranic, každý po pěti lidech. Jako úplně první se do soutěže zapojil Domov seniorů a po něm následoval Městský úřad ve spolupráci s Městskou policií Hranice.

16.5.2015    Zdroj: Hranický deník

Hranický Domov seniorů už dávno není smutným místem, říká jeho ředitelka

Hranice – Domov seniorů Hranice slavil v pátek 27. března třicet let od svého založení. Nejen o tom, jak vypadaly oslavy si Přerovský a hranický deník povídal s ředitelkou Simonou Hašovou, která je ve funkci rok a půl.

1.4.2015    Zdroj: Hranický deník

VIDEO: Hraničtí senioři si zazpívali lidovky s dívčím sborem

Hranice – Usměvavé tváře i zaujetí bylo možné vidět v neděli v Domově seniorů v Hranicích. Oderský sbor Datio nejprve zazpíval na dvou po sobě jdoucích mších v kostele, poté potěšil Domov seniorů, kde předvedl své hudební umění ve dvě hodiny v neděli 15. února.

16.2.2015    Zdroj: Hranický deník

Správná trefa. Na turnaj v šipkách přijely do Hranic týmy z celého kraje

Hranice – Osmnáct hráčů, široká fanouškovská základna hranických reprezentantů a celkem šest zúčastněných seniorských domovů z Olomouckého kraje.

9.12.2014    Zdroj: Hranický deník

Domov seniorů plánuje další práce. Opraví vchod do budovy

Hranice – Doslova jen pár měsíců se klienti Domova seniorů v Hranicích těší z několika zbrusu nových prostorů a opravených zařízení. Už nyní ale vedení této hranické příspěvkové organizace uvažuje nad modernizací dalších částí budovy, ze které budou mít největší užitek opět samotní klienti.

8.11.2014    Zdroj: Hranický deník