Sociálně-zdravotní péče

Sociální péče

Pracovnice přímo obslužné péče pracují dle pracovních postupů a standardů kvality v sociálních službách. Naši sociální službu se snažíme neustále zvyšovat a zkvalitňovat a to hlavně individuálním přístupem. Pracovníci respektují přání a potřeby uživatel. Vhodným způsobem uživatele v jejich potřebách motivují, podporují a pomáhají.

Zdravotní péče

V Domově seniorů zajišťuje poskytování zdravotní péče praktický lékař, který dochází do Domova seniorů tři dny v týdnu. Všeobecné zdravotní sestry s registrací provádí odbornou ošetřovatelskou péči dle ordinace lékaře.

Rehabilitace

V Domově seniorů je uživatelům k dispozici – vodoléčba (vířivá vana na horní a dolní končetiny), elektroléčba (ultrazvuk, magnetoterapie apd. - přístroje jsou přenosné), léčebná tělesná výchova (k dispozici jsou dvě tělocvičny), inhalace. Rehabilitační péči předepisuje lékař, je bezplatná a probíhá pod odborným dohledem fyzioterapeutky. Sociální i zdravotnický personál Domova seniorů je proškolen v konceptu Bazální stimulace a tuto metodu používá v praxi.

Paliativní péče

Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Poskytování paliativní péče byl další logický krok pro zkvalitnění péče o uživatele naší služby. V poslední době je v naší společnosti téma smrti a umírání často diskutováno a je to dobře. Pokud se zeptáme sami sebe, nebo našich blízkých, jak a kde by chtěli zemřít, určitě si odpovíme, že chceme zemřít v klidu, bez bolesti, ve známém prostředí a obklopeni blízkými. Mnozí naši uživatelé považují své současné bydliště za svůj domov, znají pečující personál a jsou na něj zvyklí, proto jsme se rozhodli paliativní péči do Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem zavést. Personál Domova seniorů i Domova se zvláštním režimem je průběžně proškolován a seznamován se zásadami paliativní péče a jejich uvedením do praxe.

Nutriční péče

V DS pravidelně sledujeme nutriční stav uživatel. Postupujeme dle vypracované metodiky „Nutriční péče u seniorů“. Spolupracujeme s Nutriční ambulancí MUDr. Bezděka v Novém Jičíně a nutriční ambulancí Přerov s MUDr. Zuzanou Csomovou.

V Domově seniorů se koná vždy 1x za 6 týdnů Stravovací schůzka, které se účastní nutriční terapeutka, vedoucí úseku sociální a zdravotní péče, uživatelé, rodinní příslušníci i zaměstnanci. Jsou zde projednávány připomínky ke stravě, složení jídelníčku, návrhy na nová jídla a další připomínky.

Domov seniorů se již v roce2015 zapojil do celosvětového sledování nutriční péče, které mapuje stav výživy pacientů v nemocnicích a uživatel v Domovech seniorů. Tento projekt má název Nutricion Day. Bližší informace naleznete na stránkách www.skvimp.cz V roce 2017 jsme se přihlásili do projektu NuriAction. Jedná se o projekt, který si klade za cíl zlepšení kvality výživy seniorů. V rámci tohoto projektu vznikl odborný program, který nám umožňuje realizovat správné postupy ke zlepšení výživy a nutriční péče o uživatele. Pracujeme pod vedením odborníků T. Starnovské, M. Čihařové a L. Dostálkové a celý projekt je garantován Sekcí výživy a nutriční péče, z.s. Výsledná data nám budou sloužit jako zpětná vazba a srovnání pro hodnocení úrovně poskytované nutriční péče.

Uživatel se po příchodu do zařízení nemusí povinně registrovat u praktického lékaře Domova seniorů Hranice.

Ordinační doba lékaře:

pondělí13:00 - 15:00 h
středa13:00 - 15:00 h
čtvrtek13:00 - 15:00 h