Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Domova seniorů Hranice na doméně domovsenioruhranice.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky byly vytvořeny podle specifikace W3C HTML5 a naformátovány podle CSS3. Vzhled a ovládání je přizpůsobeno možnostem handicapovaných uživatelů s následujícími vyjímkami:

Některé dokumenty uveřejněné na webu pocházející z jiných úřadů jsou od počátku nepřístupné. Provozovatel webu má však povinnost je zveřejnit.

Některá fotoalba postrádají alternativní textový popis. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele personálně a tedy i finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není realizováno.

Nepřístupný je také kontaktní formulář na stránce Kontaky. Všechny emailové adresy a kontakty na jednotlivé zaměstnance a oddělení jsou však uvedeny v přístupné formě hned pod ním a plně ho nahrazují.

Technicky nemožné je zajistit přístupnost u virtuální prohlídky zpracované formou klikací mapy objektu s následným otevřením 360° panoramatického snímku vybraného prostoru či místnosti.

Informace prezentované v jiných formátech

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny ve formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně v některém z alternativních prohlížečů. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit přímo v intertenovém prohlížeči.

Dále mohou být dokumenty ve formátu MS Office (DOCX, XLSX, PPTX a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových a tabulkových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office).

Důležité kontakty

Správce obsahu webu
Domov seniorů Hranice, p.o.
Jungmannova 1805, 753 01 Hranice
Tel: +420 581 650 111
E-mail: info@domovsenioruhranice.cz

Technický správce webu
Michal Vostřez
E-mail: spravce@domovsenioruhranice.cz

Prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21
E-mail: pristupnost@mvcr.cz
Web: www.mvcr.cz

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 20.9.2020 vlastním posouzením organizace.