Volný čas

Během pobytu v zařízení se uživatelé, dle vlastního výběru, mohou účastnit aktivizačních činností, které jim zprostředkovává úsek odborných doplňkových činností ve spolupráci se zaměstnanci oddělení. Pro tyto účely slouží společné prostory domova (respiria, společenské místnosti, jídelničky v patrech, rukodělná dílna, reminiscenční místnosti, přilehlé zahrady domova a jiné). O životě v DS jsou uživatelé informováni prostřednictvím domovského televizního vysílání v pracovní dny v 9 hodin. DS vydává čtvrtletně časopis ECHO, kde jsou uvedeny aktuality z DS a příspěvky uživatelů i zaměstnanců.

Pravidelné aktivizační programy

 • zájmová dílna - rukodělné výrobky se prezentují na výstavkách
 • skupinové činnosti - sportovní aktivity, keramický kroužek, výtvarná činnost, společenské hry, filmový klub, poslech hudby apod.
 • trénink paměti
 • vzdělávací, oddechové a rekreační programy
 • procházky
 • individuální činnosti s imobilními klienty

Doplňkové programy

 • denní interní televizní vysílání
 • kulturní vystoupení
 • odborné přednášky
 • zájezdy
 • společenské zábavy
 • mše svaté

Ostatní poskytované služby

 • kadeřnictví
 • pedikúra
 • kantýna s možností posezení

Plán vzdělávání uživatel

Zde je uveden plán vzdělávání uživatel a zajištění přednášek a besed na rok 2018.

Leták s podrobnými informacemi naleznete níže: