Nabídka fakultativních služeb

Fakultativní činnost je v Domově seniorů a v Domově se zvláštním režimem poskytována za finanční úhradu. Uživatelé služby ji mohou, ale nemusí využívat. Fakultativní činnosti jsou nastaveny tak, aby nenahrazovaly běžně dostupné veřejné služby, které si mohou uživatelé v regionu města Hranice zajistit.

Kalkulace je stanovena jen ve výši nákladu, aby nebyl zařízení generován zisk z provozování fakultativní činnosti.

Přehled služeb

  • doprava autem bez doprovodu
  • doprava autem s doprovodem
  • doprovod uživatele do města apd.

Ceník služeb

1) DopravaVozidlo FORD Tranzit DS9 Kč/km
Řidič205 Kč/hod
2) Doprovod k dopravěPracovník v sociálních službách320 Kč/hod
Pracovník odborných doplňkových činnostík239 Kč/hod
3) kopírování textuFormát A4 černobílý tisk1,00 Kč
Formát A4 barevný tisk2,00 Kč
4) připojení k internetuprostřednictvím Wi-Fizdarma
prostřednictvím kabelu20,00 Kč / měsíčně
1) DopravaVozidlo FORD Tranzit DS9 Kč/km
Řidič205 Kč/hod
2) Doprovod k dopravěPracovník v sociálních službách320 Kč/hod
Pracovník odborných doplňkových činnostík239 Kč/hod
3) kopírování textuFormát A4 černobílý tisk1,00 Kč
Formát A4 barevný tisk2,00 Kč
4) připojení k internetuprostřednictvím Wi-Fizdarma
prostřednictvím kabelu20,00 Kč / měsíčně

Komentář

Přeprava uživatele je možná pouze vozidlem Ford Transit, který má plošinu určenou k přepravě imobilních klientů. Fakultativní činnost je poskytovaná uživatelům služby, kteří nezvládnou přepravu prostřednictvím veřejných dopravních prostředků a vozidel Taxi služby.

Konečná úhrada se stanovuje podle skutečného času (minut), kdy byla fakultativní činnost uživateli poskytována.

Přeprava uživatelů sociální služby se poskytuje pouze v pracovní dny od 6 do 14.30 hod. V jinou dobu může organizace tuto službu poskytovat pouze po předchozí domluvě, pokud jí to dovolí personální a organizační podmínky.