Sociálně-zdravotní péče

Sociální péče

Pracovnice přímo obslužné péče pracují dle pracovních postupů a standardů kvality v sociálních službách. Naši sociální službu se snažíme neustále zvyšovat a zkvalitňovat a to hlavně individuálním přístupem. Pracovníci respektují přání a potřeby uživatel. Vhodným způsobem uživatele v jejich potřebách motivují, podporují a pomáhají.

Zdravotní péče

V Domově se zvláštním režimem zajišťuje poskytování zdravotní péče praktický lékař, který dochází do Domova seniorů každý všední den a všeobecné zdravotní sestry s registrací, které provádí odbornou ošetřovatelskou péči dle ordinace lékaře. Všeobecné zdravotní sestry pracují metodou ošetřovatelského procesu.

Rehabilitace

V Domově seniorů je k dispozici pro uživatele DZR – vodoléčba (vířivá vana na horní a dolní končetiny), elektroléčba (ultrazvuk, magnetoterapie, atd. - přístroje jsou přenosné), inhalace. Rehabilitační péči předepisuje lékař, je bezplatná a probíhá pod odborným dohledem fyzioterapeutky.

Domov se zvláštním režimem má k dispozici jednu pracovnici rehabilitačního úseku, která pracuje pod odborným dohledem fyzioterapeutky. Pracovnice rehabilitačního úseku u uživatel zajišťuje nácvik chůze, pomocí léčebné tělesné výchovy udržuje kloubní pohyblivost a svalovou sílu. U imobilních uživatel probíhá pasivní cvičení na lůžku, polohování s využitím prvků Bazální stimulace.

Sociální i zdravotnický personál Domova seniorů je proškolen v konceptu Bazální stimulace a tuto metodu používá v praxi.

Paliativní péče

Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Poskytování paliativní péče byl další logický krok pro zkvalitnění péče o uživatele naší služby. V poslední době je v naší společnosti téma smrti a umírání často diskutováno a je to dobře. Pokud se zeptáme sami sebe, nebo našich blízkých, jak a kde by chtěli zemřít, určitě si odpovíme, že chceme zemřít v klidu, bez bolesti, ve známém prostředí a obklopeni blízkými. Mnozí naši uživatelé považují své současné bydliště za svůj domov, znají pečující personál a jsou na něj zvyklí, proto jsme se rozhodli paliativní péči do Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem zavést. Personál Domova seniorů i Domova se zvláštním režimem je průběžně proškolován a seznamován se zásadami paliativní péče a jejich uvedením do praxe.

Nutriční péče

V DS pravidelně sledujeme nutriční stav uživatel. Postupujeme dle vypracované metodiky „Nutriční péče u seniorů“. Spolupracujeme s Nutriční ambulancí MUDr. Bezděka v Novém Jičíně.

V Domově seniorů se koná vždy 1x za 6 týdnů Stravovací schůzka, které se účastní nutriční terapeutka, vedoucí úseku sociální a zdravotní péče, uživatelé, rodinní příslušníci i zaměstnanci. Jsou zde projednávány připomínky ke stravě, složení jídelníčku, návrhy na nová jídla a další připomínky.

Domov seniorů se již 19. 11. 2015 zapojil do mezinárodní akce s názvem „ Nutricion Day“ mezinárodní den výživy, která má za cíl zmapovat nutriční péči v lůžkových zařízeních. Akce pokračuje i v letošním roce - 19. 5. 2016. Výsledná data nám budou sloužit jako zpětná vazba a srovnání pro hodnocení úrovně poskytované nutriční péče.

Uživatel se po příchodu do zařízení nemusí povinně registrovat u praktického lékaře Domova seniorů Hranice. Pokud si vybere jiného lékaře, zajišťuje si jeho péči sám.