DS Hranice je otevřen bez omezení návštěv. Doporučené návštěvní hodiny jsou od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin.

Ceník základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

Pracovní dnyDny prac. volna
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100 Kč/hod120 Kč/hod
Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek100 Kč/hod120 Kč/hod
Pomoc při prostorové orientaci, samost.pohybu ve vnitřním prostoru100 Kč/hod120 Kč/hod
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík100 Kč/hod120 Kč/hod
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny100 Kč/hod120 Kč/hod
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty100 Kč/hod120 Kč/hod
Pomoc při použití WC100 Kč/hod120 Kč/hod
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Úhrada za oběd56 Kč56 Kč
Dovoz nebo donáška oběda (včetně kopie jídelníčku)17 Kč/úkon20 Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití100 Kč/hod120 Kč/hod
Příprava a podání jídla a pití 100 Kč/hod120 Kč/hod
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti*100 Kč/hod120 Kč/hod
Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. při malování)120 Kč/hod120 Kč/hod
Donáška vody100 Kč/hod120 Kč/hod
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení100 Kč/hod120 Kč/hod
Běžný nákup a pochůzky80 Kč/hod100 Kč/hod
Velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení a vybavení domácnosti)110 Kč/úkon110 Kč/úkon
Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy60 Kč/kg60 Kč/kg
Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho dobré opravy60 Kč/kg60 Kč/kg
e) Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět100 Kč/hod120 Kč/hod
Doprovázení klientů do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět100 Kč/hod120 Kč/hod

Ceník fakultativní (volitelné) činnosti

Dohled nad požitím léků164 Kč/hod164 Kč/hod
Dohled nad uživatelem v domácnosti164 Kč/hod164 Kč/hod
Odvoz autem na území města**10 Kč/kmNeposkytuje se

Ceník je platný od 1. ledna 2018

** úkon je možné kombinovat s jinými činnostmi (doprovod uživatele na orgány veřejné moci,
do institucí provozující veřejné služby, k lékaři a zpět apd.)