Ceník základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

Pracovní dnyDny prac. volna
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 125 Kč/hod130 Kč/hod
Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek125 Kč/hod130 Kč/hod
Pomoc při prostorové orientaci, samost.pohybu ve vnitřním prostoru125 Kč/hod130 Kč/hod
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík125 Kč/hod130 Kč/hod
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny125 Kč/hod130 Kč/hod
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty125 Kč/hod130 Kč/hod
Pomoc při použití WC125 Kč/hod130 Kč/hod
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Úhrada za oběd75 Kč75 Kč
Dovoz nebo donáška oběda (včetně kopie jídelníčku)25 Kč/úkon25 Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití125 Kč/hod130 Kč/hod
Příprava a podání jídla a pití 125 Kč/hod130 Kč/hod
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti*130 Kč/hod135 Kč/hod
Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. při malování)135 Kč/hod135 Kč/hod
Donáška vody135 Kč/hod135 Kč/hod
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení135 Kč/hod135 Kč/hod
Běžný nákup a pochůzky125 Kč/hod130 Kč/hod
Velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení a vybavení domácnosti)135 Kč/úkon140 Kč/úkon
Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy80 Kč/kg80 Kč/kg
Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho dobré opravy80 Kč/kg80 Kč/kg
e) Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím
Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět130 Kč/hod135 Kč/hod
Doprovázení klientů do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět130 Kč/hod135 Kč/hod

Ceník fakultativní (volitelné) činnosti

Dohled nad požitím léků249 Kč/hod249 Kč/hod
Dohled nad uživatelem v domácnosti249 Kč/hod249 Kč/hod
Odvoz autem na území města**9 Kč/kmNeposkytuje se

Ceník je platný od 1. června 2023

** úkon je možné kombinovat s jinými činnostmi (doprovod uživatele na orgány veřejné moci,
do institucí provozující veřejné služby, k lékaři a zpět apd.)