Bydlení

Domov seniorů Hranice poskytuje ubytování na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, kde jsou ve většině případů i balkóny. Každé dva pokoje mají společné bezbariérové sociální zařízení v chodbičce před pokojem.

Pavilon 1 má k dispozici 106 ošetřovatelských míst (oddělení 1, oddělení 4).

V pavilonu 2 je 78 míst (oddělení 2 a oddělení 5).

V každém pokoji je umístěn standardní nábytek s uzamykatelným nočním stolkem. Navíc si může po dohodě s vedením domova každý uživatel do svého pokoje umístit vlastní televizi (platí si sám koncesionářské poplatky), rádio, počítač, obraz, chladničku (účtovaná spotřeba el. energie) atp. Dále je k dispozici bezplatné připojení k internetu na pokojích uživatelů.

Stravování

Strava je připravována v kuchyni Domova seniorů Hranice. Jídelníček sestavuje nutriční terapeut, který také dohlíží na dodržování správného technologického postupu při přípravě. Pokrmy jsou uzpůsobeny věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Podle potřeb se podává dieta racionální, diabetická, šetřící, vegetariánská, bezmléčná. Ve všední den si mohou uživatelé služby vybrat na oběd ze dvou druhů pokrmů a při večeři ze tří druhů pokrmů.

V každém ubytovacím poschodí se nachází malá kuchyňka, kde si senioři mohou připravit pokrmy podle vlastních představ, případně si uvařit kávu (na požádání kávu připraví personál). Je zde také celodenně k dispozici čaj. Ve vestibulu domova mohou uživatelé využít zpoplatněného nápojového automatu. Jídlo je podáváno v hlavní jídelně ve vestibulu zařízení, v malých jídelnách umístěných v každém ubytovacím poschodí nebo v pokojích obyvatelů. Na oddělení jsou pokrmy přepravovány v nahřívacích vozících.

Po dohodě s personálem je možno podávat stravu i mimo stanovený denní režim.

Doporučená doba podávání jídla:

snídaně8:00 h
svačina9:30 h
oběd11:45 h
svačina14:45 h
večeře17:30 h
II. večeře19:30 h (diabetici)

Po dohodě s personálem lze podávat stravu i mimo stanovenou dobu. Tolerance podávání hlavních jídel je 1,5 hod.

V domově se pravidelně schází stravovací komise složená se zaměstnanců (nutriční terapeut, vedoucí úseku sociální a zdravotní péče) a obyvatelů, která řeší stížnosti, připomínky a návrhy na zlepšení stravování.