Volný čas

Během pobytu v zařízení se uživatelé, dle vlastního výběru, mohou účastnit aktivizačních činností, které jim zprostředkovává úsek odborných doplňkových činností ve spolupráci se zaměstnanci oddělení. Aktivity slouží k udržení soběstačnosti a vytvoření domácího prostředí. Rukodělné výrobky mohou sloužit k výzdobě pokojů a společných prostor. Pracovník odborných doplňkových činností má každý všední den pro uživatele připravený společný program, který akceptuje jejich možnosti. Kromě společných aktivit se tento pracovník věnuje i jejich individuální aktivizaci.

Na přání uživatel je možno také péct či smažit oblíbené pokrmy v kuchyňce, která je za tímto účelem vybavená. Za pěkného počasí, s ohledem na aktuální náladu, doprovází personál uživatele při vycházkách do okolí. K relaxaci lze také využít pergolu před kantýnou, kde si také mohou zakoupit občerstvení.

Senioři si založili kontejnerovou bylinnou zahrádku, která je umístěna ve venkovním prostoru, o níž pravidelně pečují.

Pracovníci rovněž s uživateli realizují výlety např. do Galerie M+M, města, kostela, lázní Teplice n. Bečvou, Sv. Hostýn či polesí Valšovice.

Uživatelé mohou na oddělení taktéž využít houpací síť, která slouží k relaxaci a uvolnění. Dalším prvkem, snižujícím neklid, je vybudovaná autobusová zastávka, která odvádí tenzi a snižuje bloudění uživatelů.

Každé druhé pondělí v 9:30 probíhá ve společenské místnosti Domova seniorů Mše svatá. Pokud si uživatel přeje, může se mše zúčastnit. Pracovníci mu pomohou s výběrem oblečení a doprovodí jej.

O životě v DS jsou uživatelé informováni prostřednictvím domovského televizního vysílání v pracovní dny v 9 hodin. DS také vydává čtvrtletně časopis ECHO, kde jsou uvedeny aktuality z Domova seniorů, Domova se zvláštním režimem a příspěvky uživatelů i zaměstnanců.